Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2017-12-26 20:17 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi
Utan vatten finns det inget liv. Allt som lever är beroende av vatten. Det finns vatten i marken, luften och i haven. Det mesta av vattnet kan vi inte dricka för det är för salt. Vi har tur som bor i ett land där det finns gott om vatten att dricka. Men var kommer vattnet i kranen från?

Innehåll

Konkreta mål:

När du har arbetat med detta område ska du:

 • veta vad en vattenmolekyl består av.
 • känna till vattnets olika former.
 • kunna beskriva vattnets kretslopp.
 • veta att vissa ämnen kan lösas i vatten.
 • kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån.
 • veta vad luft är.
 • veta något om hur människan kan påverka luft och vatten.

Så här arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

* diskutera i grupp

* arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter

* titta på filmer

* praktiska undersökningar i klassrummet och ute

Hur visar jag vad jag har lärt mig? 

 • genom muntliga diskussioner om ämnet där jag är aktiv i samtalet.
 • genom att skriva texter, illustrera och svara på olika frågor som rör ämnet. 
 • Genomföra uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Vatten och luft

Jag är på väg
Jag kan
Jag kan väl
Vattenmolekyl
Jag vet vad en vattenmolekyl består av.
Jag har ännu inte visat mina kunskaper.
Kan enkelt rita upp en vattenmolekyl.
Jag kan rita upp en molekyl samt föra ett resonemang kring molekylens beståndsdelar.
Vattnets olika former
Jag vet att vatten kan existera i tre olika former som fast, flytande och gas.
Jag har ännu inte visat mina kunskaper.
Jag kan beskriva vattnets tre olika former och förklara när och hur övergången mellan faserna sker.
Jag kan dessutom förklara vad kondens och avdunstning är. Använder till största del korrekta begrepp.
Vattnets kretslopp
Jag vet vad vattnets kretslopp är och kan förklara med text och/eller bild.
Jag har ännu inte visat mina kunskaper.
Jag kan kort beskriva vattnets kretslopp med text eller bilder. Kan peka ut var vattnets 3 olika former finns i kretsloppet.
Jag kan dessutom använda korrekta naturvetenskapliga begrepp i mitt resonemang. avdunstning, kondensering, grundvatten samt vattnets 3 faser.
Vatten som lösningsmedel
Jag vet att vissa ämnen går att lösa i vatten. Kan koppla det till kroppen och föroreningar i naturen.
Jag har ännu inte visat mina kunskaper.
Jag vet att vatten kan fungera som lösningsmedel. Kan ge exempel på hur genom att koppla till människan samt vattnet i naturen.
Jag kan dessutom förklara mer utförligt samt ge exempel på fördelar och nackdelar med detta.
Vatten i kranen
Jag kan förklara hur och var vattnet i kranen kommer från.
Jag har ännu inte visat mina kunskaper.
Jag kan beskriva hur och var vattnet kommer ifrån. Känner till resan från en vattentäkt - vattenverk - reningsverk.
Jag använder till största del korrekta begrepp och kan ge en mer utförlig förklaring.
Luft
Jag vet vad luft består av. Kan ge exempel på några gaser som finns i luften och hur dessa kan påverka oss och naturen.
Jag har ännu inte visat mina kunskaper.
Jag kan ge exempel på några gaser som luften består av. Kan kortfattat beskriva några egenskaper hos dessa. Koldioxid, syre
Jag använder till största del korrekta begrepp och kan ge en mer utförlig förklaring. Atmosfär, växthusgas, kväve, metangas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: