Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Teknik

Skapad 2017-12-27 11:24 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola F Teknik NO (år 1-3)
Se och utforska natur och teknik i vardagen

Innehåll

Arbetsområde 

Under vårterminen kommer vi arbeta med NO och teknik.  Det finns i omkring oss i vår vardag och vi ska tillsammans utforska vad NO och teknik egentligen är för något. 

 

Konkreta mål

Vi ska få veta mer om / pröva på / undersöka:

 • Natur
 • Vatten
 • Luft
 • Magnetism
 • Statisk elektricitet
 • Teknik

Undervisning 

 • Exprimentera och utforska hur olika fenomen i vardagen fungerar
 • Skapande och byggande med olika material
 • Faktatexter
 • Filmer
 • Böcker
 • Skogsutflykter

 

Begreppslista: sortering, ytspänning, jetdrift, experiment, statisk elektricitet, elektriskt laddad, magnetism, nord- och sydpol, luftmotstånd, recept och ingredienser. 

Dokumentation:  

Inför varje ny del i temat kommer vi att göra en tankekarta för att synliggöra våra förkunskaper och som fylls på med vad vi lärt oss som avslutning. 

Dokumentationen kommer att ske i att eleverna innan varje aktivitet/uppgift får ett A4 som är uppdelat på två, ena sidan ska de måla vad de tror kommer att ske innan och andra sidan vad som verkligen hände. Därefter samtalar och diskuterar vi tillsammans om hur det kunde bli det resultatet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: