👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Vi bygger vär(l)den Dungen

Skapad 2017-12-27 13:03 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Så här tänker vi att vi kan arbeta med vårt projekt Vänskap.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Normer och värden Inkludering

Tidsperiod: Januari 2018 och Maj- Juni 2018

Förskolans namn: Skogsgläntans förskola

Grupp: Dungen

Barnens ålder: 1-2

År och datum: 2018 01

Planeringen Upprättad av: Josefin Svedberg Marie Landin Helene Ling

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Demokratiska värden och handlingar
inkludering

Vilka målområden i läroplanen berörs?
-se nedan


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Vänta på sin tur och dela med sig
- vara rädd om och förstå värdet av sin närmiljö

- samarbeta

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Arbeta i mindere grupper för att alla ska få komma till tals och få sina behov tillfredsställda
-Arbeta med kaninen och igelkotten kompisböckerna

- bornholmsmodellen och sagan alla får åka med

-Säkerställa att alla barn blir sedda och
lyssnade på och är med i något sammanhang där vi provar och arbetar med dessa frågor.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Foto, film, papper och penna i alla våra miljöer.

Dokumentation som är synlig för barn och föräldrar

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?


 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

-

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016