👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan åk 4 Faktatext

Skapad 2017-12-27 22:11 i Vänge skola Uppsala
Grundskola 4 Svenska
I svenskan kommer du nu att få lära dig vad som kännetecknar en faktatext och vad skillnaden är mellan en återberättande text och en faktatext. Du kommer att få utveckla din förmåga att skriva en faktatext med tydligt innehåll och en tydlig struktur. Faktatexten ska ha huvudrubrik och inledning och sen underrubriker med fakta. Det är viktigt att du tänker på att ha en tydlig styckeindelning. En faktatext har ofta en bild medbildtext som förtydligar och ibland ett diagram

Innehåll

Syfte och mål

I svenskan får eleverna träna på att utveckla förmågan att:

- läsa faktatexter och förstå hur faktatexten är uppbyggd.

- hur man plockar ut det som är relevant, viktigt för just det ämne/ område du skriver om.

- hur man redovisar fakta/information på ett tydligt sätt såväl muntligt som i en faktatext.

- skilja mellan fakta och åsikt

- hur man jämför olika källor och ifall man kan lita på det som står

Arbetsgång

Vi kommer att arbeta med att:

-ha genomgångar kring hur en faktatext är uppbyggd.

- skriva faktatexter i olika sammanhang

- samtala om hur man jämför olika källor och hur man håller sig kritisk till vad som står i de olika källorna

Vad bedöms?

- det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

- den skriftliga inlämningsuppgiften: att skriva en faktatext.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Faktatext

På väg att kunna
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Läsa
Jag kan urskilja den faktatextens struktur
Jag kan förutspå textens handling
Jag kan reda ut oklarheter i texten
Jag kan plocka ut stödord
Jag kan sammanfatta huvuddragen i det jag läst
Jag kan skilja åsikt från fakta
Jag kan tolka information från olika källor
Skriva
Jag kan skriva rubrik, inledning och avslutning
Jag kan skriva underrubriker
Jag kan använda ämnesspecifika ord
Jag kan välja passande bild och skriva bildtext
Jag kan använda skiljetecknen punkt och kommatecken
Tala
Jag kan redovisa med hjälp av stödord
Jag kan få med redovisningens tre delar: inledning, innehåll och avslutning