Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: Bockarna Bruse.

Skapad 2017-12-28 06:40 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Bakgrunden till den här pedagogiska planeringen är att vi utifrån barnens överenskommelser kommer att fördjupa oss i vårt arbete med språk och har därför valt sagan om Bockarna Bruse.

Innehåll

Strävansmål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi vill utmana barnens språkutveckling genom att läsa sagan i olika versioner och lyfta fram ordens olika betydelse (stor, mellan, liten, bock mm) muntligt genom diskussion, reflektion och med konkret material. Vi kommer att lyfta fram likheter och skillnader i de olika tolkningarna utav sagan om Bockarna Bruse. 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Vi kommer en dag i veckan ha projektet Bockarna Bruse med sex barn i åldern 2-3 år tillsammans med en pedagog. Barnen som är med i den här gruppen har tidigare fått höra sagan om Bockarna Bruse. När en pedagog har haft högläsning med barnen har de visat ett stort intresse, därav valde vi pedagoger att ha Bockarna Bruse som projekt. Barnen kommer att få undervisning utifrån sin utvecklingsnivå och vi kommer att ha varierat innehåll då barn lär sig på olika sätt "Ett barn har hundra språk men berövas nittionio" (Loris Malaguzzi)  Vi kommer i vårt projekt ha skapande, matematik, rörelse, naturvetenskap, teater och IT.

Förberedelser:

En pedagog har förberett en sagopåse med olika versioner av sagan om Bockarna Bruse. Vi har letat efter idéer kring hur man kan arbeta med projektet på internet. Vi har gått igenom vad vi har för material på avdelningen så att vi kan ha skapande med Bockarna Bruse. Vi pedagoger har planerat att göra en teater om Bockarna Bruse för barnen. 

Aktiviteter:

I arbetslaget har vi diskuterat barnens intressen och deras proximala utvecklingszon och därför delat in barnen i tre grupper med tre olika projekt. Vi kommer att starta projektet med Bockarna Bruseden 23/1-2018. Vi kommer att ha en samling där vi muntligt berättar om vad projektet heter och vad vi vid det tillfället ska göra. Vi kommer börja med att läsa den äldre versionen utav Bockarna Bruse. Vi kommer att reflektera tillsammans kring nyckelorden från boken: stor, mellan, liten, bock, troll, sätern. Det kan även dyka upp andra ord som barnen funderar kring. Vi kommer vid det här tillfället även berätta sagan med konkret material. 

Efterarbete:

Vid varje tillfälle kommer en pedagog att lyssna in och anteckna deras ord och funderingar. Pedagogen kommer att ta kort eller filma för att därmed kunna fånga upp vad varje enskilt barn intresserar sig för/ funderar över. Barnen kommer att delta i den pedagogiska dokumentationen genom att de får ta bilder och filma. När vi avslutar vårt projekttillfälle kommmer vi att titta tillbaka på vad vi tidigare har gjort och reflektera tillsammans. Vi i arbetslaget kommer att gå igenom dokumentationerna tillsammans och analysera och diskutera hur vi ska tänka vidare kring projektet när vi har vår reflektionstid.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: