Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GU FLISA IKT-fritids

Skapad 2017-12-29 09:49 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3
Att arbeta med IKT på fritids

Innehåll

Till dig som elev:

IKT står för informations- och kommunikationsteknik. Vi kommer att använda den här tekniken i verksamheten på fritids i form av digitala verktyg som i-pads. Vi kommer att använda i-pads när vi ser att det passar in. det kan t ex vara att hitta information, se på instruktionsfilmer, söka efter inspiration, arbeta med kreativt skapande mm. Utöver det kommer vi införa aktiviteten IKT-fritids vid ett tillfälle varje vecka.

Mål:

Vårt mål är att ge barnen kunskaper om källkritik och etik på internet genom att tillsammans samtala och diskutera kring värdegrundsfrågor, internet-etikett och källkritik. Barnen ska ges möjlighet att testa och värdera sina egna och andras åsikter, och därmed få möjligheten att själv komma till insikt om vad som är rimligt eller etiskt gångbart.

Vi lyssnar och tar del av varandras erfarenheter och kunskaper och lär tillsammans. pedagogernas roll är att vägleda barnen och utveckla deras kompetens för att hitta bra strategier för en trygg, utvecklande och rolig vistelse på internet.

Hur och var?

 • Värdegrundsarbete: Genom att ställa frågor och samtala kring etik, moral och känslor arbetar vi ständigt med värdegrunsfrågor. Det kan t ex vara hur man är en schysst kompis på internet eller hur man gör om man råkar ut för något obehagligt eller kränkande.
 • Källkritik och säkerhet: Vi arbetar med källkritik och säkerhet på internet genom att ställa frågor kring vad som är sant och hur man kan veta det. och även vad man kan dela med sig av på internet.
 • Kreativt skapande och lek med digitala verktyg: Vi använder digitala verktyg för att skapa och leka. Exempel på det är: fotografera och göra film, frågesport, programmering, och lära oss hitta fakta.

Dokumentation:

Vi sparar det som barnen tillverkat och de får berätta och visa det de gjort för varandra, tex filmer. 

Utvärdering:

Vid sista grupptillfället får barnen utvärdera genom padlet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: