👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fältstudier

Skapad 2017-12-29 21:20 i Fontinskolan Kungälv
Grundskola 4 – 6 Biologi Geografi
Att göra en fältstudie innebär att man undersöker något i sin omvärld genom att samla in information på något sätt. En fältstudie kan göras på olika platser och ta olika lång tid att göra. Innan man gör en fältstudie måste man förbereda sig genom att bestämma vad som ska undersökas, varför (syfte) och hur (metod). Därefter genomför man studien genom att samla in data och slutligen sammanställar man sin information och jämför den eventuellt med andra/redovisar sitt resultat.

Innehåll

Detta ska du få repetera/lära dig:

* Genomföra en eller flera fälststudier

* Ord och begrepp som hör till arbetsområdet

* Söka information och värdera källor

 

Begrepp: fältstudie, undersökning, insamling, data, syfte, metod, genomförande, sammanställning, 

 

Förmågor som vi kommer att arbeta med:

* Söka information och värdera källor

* Beskriva, redogöra och reflektera

* Resonera och se likheter, skillnader och konsekvenser

* Förstå och använda begrepp

 

Så här kommer vi att arbeta:

* EPA kring vad en fältstudie är

* Genomföra minst en fältstudie enskilt (ytterligare en enskilt, i par eller i grupp om du själv vill)

 

Så här ska/kan du få visa dina kunskaper:

* Muntligt vid diskussioner på lektioner

* Muntligt vid redovisning

* Skriftligt vid sammanställning av undersökningens resultat

 

Detta kommer att bedömas: 

* Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner

* Ditt genomförande av uppgifter

* Ditt användande av begrepp

* Ditt sökande och användande av information och källor

* Din redovisning av uppgiften

 

Uppgifter

  • Ingen kan göra allt, men alla kan göra något