Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och samband

Skapad 2017-12-30 22:24 i Västra Karups skola Båstad
Matematik Klass 6, Höstterminen 2015/Vårterminen 2016.
Grundskola 6 Matematik
Under detta arbetsområde kommer vi att lära oss att tolka och förenkla olika uttryck med bokstäver. För att sedan lära oss mer om olika metoder för att lösa enkla ekvationer. Vi kommer att se på hur mönster i olika talföljder kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. Samt lösa problem och bland annat fundera över vilken metod och strategi som passar bäst för problemet samt resonera om rimlighet.

Innehåll

UNDERVISNING

Dessa förmågor kommer att undervisas och tränas in med hjälp av följande metoder/strategier:

 • Arbeta enskilt och med andra, med läromedlet Prima Formula åk 6, kapitlet Algebra och samband.
 • Genomgångar, där vi går igenom olika metoder och strategier, du är aktiv genom att skriva svar och lösningar på din whiteboard.
 • Genomgångar enskilt.
 • Genom att delta aktivt i redovisningar och diskussioner tränar vi på att förstå hur andra tänker.
 • Vi tränar också på att bedöma om den redovisade uppgiften är rimligt löst, i annat fall kommer vi med förslag på alternativa tillvägagångssätt och tränar då på att vara aktiva i diskussionen samt att komma med olika lösningsförslag som vi sedan kan diskutera utifrån.
 • Vi kommer att arbeta med E-P-A (enskilt-par-alla), pararbete och diskussioner för att träna oss på att upptäcka och använda strategier för att lösa olika matematiska problem.
 • Genom att redovisa och berätta hur vi löst olika typer av problem och uppgifter, tränar vi på att redovisa våra tankar och beskriva de metoder och strategier vi har använt.

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

LÖSA PROBLEM
 • Formulera och lösa matematiska problem, genom att använda strategier vid problemlösning i vardagliga situationer.
ANVÄNDA BEGREPP
 • Använda matematiska begrepp för att jämföra tal i decimala och binära talsystem.
ANVÄNDA METOD
 • Använda matematiska metoder för lösa enkla ekvationer, upptäcka mönster och se samband.
 • Använda matematiska metoder för att tolka och förenkla uttryck med bokstäver.
KOMMUNICERA
 • Använda matematiska uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
RESONERA
 • Beskriva tillvägagångssätt och föra resonemang om resultatens rimlighet.

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du gör dina uppgifter och visar att du kan ta ansvar för dina studier.
 • Du är med i diskussionerna kring olika uppgifter, till exempel genom att använda din whiteboardtavla.
 • Du visar att du kan använda matematiska metoder och strategier för att lösa olika uppgifter, du redovisar dina beräkningar tydligt.  
 • Du är delaktig och visar att du kan förklara för dina kompisar hur du tänker när ni diskuterar och löser problemlösningsuppgifter i grupp. Du ställer frågor som gör att du förstår hur dina kompisar tänker.
 • Du är kritisk över det svar som du får och diskuterar med dig själv eller med en kompis om svaret kan vara rimligt.
 • Du efter grundkursen gör en diagnos.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: