👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2018-01-02 10:51 i Hede förskola Kungälv
Förskola
Vi arbetar med vatten i dess olika former. Vi använder oss av experiment, upptäcker med alla sinnen. Vi pratar om vart vattnet kommer ifrån och vad man använder det till. Vilka växter och djur lever i och runt vatten.

Innehåll

Vi startar temat med en samling där vi gör en tankekarta om vatten tillsammans med barnen. Vi skriver ner vad barnen vet om vatten och vad det används till. Vi fortsätter temat med olika experiment tex vad flyter-sjunker, vattnets olika former, ytspänning mm.

Vi pratar om de växter djur och som lever i och nära vatten. 

Vi arbetar med havet och låter barnen rösta om vilka djur de vill fördjupa sig i. Barnen valde fiskar och krabbor.

Vi bygger båtar i olika material.

Vi gör olika skapande aktiviteter med vatten och med havstema.

Målet med temat är att barnen skall få uppleva vatten i olika former samt få grundläggande kunskaper om vatten.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016