Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma// Bråk och procent, år 7(v.2 -10)

Skapad 2018-01-02 13:29 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Matematik
I den här planeringen ska du få utveckla dina färdigheter om bråk och procent. Att kunna addera och subtrahera bråk, räkna ut en andel, olika metoder för procentberäkningar samt att se samband mellan bråk-, decimal- och procentform. Genom att lösa olika problem får du träna dig i att använda dina färdigheter. Exakt innehåll och uppgifter för de olika veckorna uppdateras under arbetets gång. Innehåll för pågående vecka gäller.

Innehåll

INLEDNING

 

I din vardag möts du ständigt av olika typer av tal, som du behöver förstå, tolka och kunna använda. Bråktalen möter du ofta då du ska tillaga en maträtt efter recept. Vid kalas kan du behöva använda dig av bråktal då du ska göra om ett recept för fyra personer till tio personer.

 

 En annan viktig anledning till att du behöver vara säker på tal i bråkform är att du fullt ut ska förstå den information som presenteras i olika medier som TV, tidningar och internet.Om du tar fram en nyhetstidning kan du säkert upptäcka flera ställen där man beskriver fakta med hjälp av bråktal. Titta efter så får du se!

 

I din vardag kommer du också att stöta på situationer då det är viktigt att förstå procent och kunna räkna med procent. Du har säkert gått på rea i en klädaffär och glatt kunnat gå hem med fyndade plagg i en påse. Om några år kanske du får ett sommarjobb och ska betala skatt på de pengar som du tjänat. Att förstå vad procent begreppet betyder och hur du kan räkna med procent via olika metoder ska du få möjlighet att lära dig nu!

 

METOD OCH INNEHÅLL

Under kommande veckor kommer ni att få repetera och utveckla era kunskaper inom området bråk och procent.  Vi startar veckan med en genomgång där veckans begrepp och metoder tas upp. Detta antecknas i din minnesbok. Ni förbereder er inför måndagens pass genom att titta på "veckans film" och skriva ner de frågor som dyker upp i din minnesbok. Du tittar på filmen minst två gånger. Vi arbetar med området både parvis och enskilt med hjälp av arbetsblad och uppgifter ur vektor. Detta varvas med problemlösningspass. Dina lösningar på problemen redovisar du i ditt problemlösningshäfte och lämnar sedan in det till mig.

Vid vårterminens start kommer ni att få repetera multiplikationstabellerna på nytt, så att de automatiseras. Du ska lära dig att se sambandet mellan multiplikation och division.

Målet är att du efter avslutad PP har lärt dig:

 • begreppet bråk
 • addition och subtraktion av bråk
 • begreppet procent
 • del av helhet
 • olika metoder för procentberäkningar
 • sambandet mellan procent- , bråk- och decimalform.
 • utvecklat dina förmågor i matematik : problemlösning, metod, begrepp, resonemang och  kommunikation.

 

PROCESS OCH TIDSPERIOD

 

v.2       Vad är bråk?   (Bråkets delar / Bråkform- blandadform)

□ Multiplikation

□ Uppstart av PP och GG

□ Film: 3.1, 3.1b V7  ( www.nok/vektor/filmerak7     Användarnamn: Vektor046      Lösenord: Algebra046 )

 

v.3  Vad är bråk? ( bråkform- decimalform/ jämföra och storleksordna bråk)

Multiplikation: □ 10 min □ 10 min  □ 10 min 

Måndag:

□ GG: Blandad form - bråkform

□  (parvis): NOMP - 4B Bråktal: Blandad form till bråkform.

                                4C Bråktal: Bråkform till blandad form

□ ev. GG: Decimalform- bråkform

Onsdag:

GG: Storleksordna bråk.  / bråkform - decimalform

□ Praktisk uppgift: Storleksordna bråk. (resonera och motivera)

NOMP: 5B Bråktal: Skriv bråktal som decimaltal

5C Bråktal: Skriv bråktal som decimaltal

6A Decimaltal som bråktal

4A Bråktal - Vilket bråktal är lägst /högst

 

Torsdag:

□ Fortsättning/rep. NOMP.

 □ Vektor delkapitel 3.1  Vad är bråk?

 □ Film: 3.2, 3.2b   V7   ( www.nok/vektor/filmerak7     Användarnamn: Vektor046      Lösenord: Algebra046 )

 

 

v. 4 Förlänga och förkorta bråk / Addition och subtraktion av bråk

Multiplikation: □ 10 min □ 10 min  □ 10 min  □ 10 min

□ GG: addition och subtraktion av bråk. (onsdag)

□ Parvis arbete: NOMP (tordag) 

 4B: Bråktal - omvandla bråktal

7C Bråktal: Förkorta bråktal

7D Bråktal: Förlänga bråktal

4C Bråktal: Addition med bråktal

4C Bråktal: Subtraktion med bråktal

6C Bråktal: Addition och subtraktion med bråktal

7A Bråktal: Addition med olika nämnare

8A Bråktal: Addition med bråktal

Eventuell start:

 

Film: 3.3  V7,     V7   ( www.nok/vektor/filmerak7     Användarnamn: Vektor046      Lösenord: Algebra046 )

 

 

v. 5 Förlänga och förkorta bråk / Addition och subtraktion av bråk

Multiplikation: □ 10 min □ 10 min  □ 10 min  □ 10 min

Måndag och onsdag: 

□ Vektor delkapitel 3.2:  Förlänga och förkorta bråk.

 □ Vektor delkapitel 3.3:  Addition och subtraktion av bråk ( eventuellt hemarbete)

Torsdag:   EPA - vattenmelonen.

□ Film: 3.4  V7,     V7   ( www.nok/vektor/filmerak7     Användarnamn: Vektor046      Lösenord: Algebra046 )

 

v.6 Delen av

Multiplikation: □ 10 min □ 10 min  □ 10 min  □ 10 min

MåndagGG: Delen av

Onsdag: 

   NOMP: 3C Bråktal - Del av ett antal, 3D Bråktal - Del av ett antal

   Arbetsblad: Beräkna delen.

□  Vektor delkapitel 3.4:  Delen av (Minst två nivåer.)

 □Torsdag: Problemlösning (EPA) - rikt problem. Redovisa i din problemlösningsbok.  (Vi ses i NO-salen på grund av år 6 nationellt prov)

□ Film: 3.5  V7,     V7   ( www.nok/vektor/filmerak7     Användarnamn: Vektor046      Lösenord: Algebra046 )

 v.7 Sportlov!

v.8 Vad är procent? / andel

Multiplikation: □ 10 min □ 10 min 

□ Måndag: GG - vad är procent? , hur beräknar man andelen?

□ Onsdag: parvis arbete (NOMP)

5C. Skriv bråktal som decimaltal

5D Skriv andelar som decimaltal

6A: Skriv bråktal som procent

6A: Procent som bråktal

6A: Decimaltal som bråktal

6B: Bråktal, procent och decimaltal  * 3st olika

6B: Skriv procent som decimaltal

□ Torsdag: Vektor delkapitel 3.5:  Vad är procent?

 

v.9 Räkna med procent! ( olika metoder för att beräkna procent)

Multiplikation: □ 10 min □ 10 min

□ Måndag: GG - Räkna med procent - höjning/sänkning - olika metoder / värdering av metoder , parvis arbete

 

□ Onsdag: GG- det hela  - olika metoder / värdering av metoder, parvis arbete

□ Vektor delkapitel 3.6:  Räkna med procent. (minst två nivåer)  Tänk på kommunikation!

 

 

v.10  EPA/ Repetition / prov.

□ Måndag: Rikt problem

□ Onsdag: - delprov 1 : färdigheter...

□  Hemuppgift inför prov: repetitionsuppgifter?

 

v.11  Ma -prov / Uppstart ny LPP.

Tisdag: Ma- prov kl 8.00- 9.20 ( Vi skiftar på NO och ma- lektion)

UTVÄRDERING OCH BEDÖMNING

 • För elevskattning och utvärdering se respektive elevs lärlogg.
 • För formativ och summativ bedömning gå till kunskapsfliken och därefter matematik.

Uppgifter

 • Bedömning av området Bråk och procent (process, prov och problemlösning)

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
MATEMATIKMATRIS // år 7 ,vt.18

på väg mot E...
E
C
A
PROBLEMLÖSNING
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Du visar ännu inte att du kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen. Du hjälper till att komma på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen. Du kommer på enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan användas i problemlösningen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen. Du kommer på enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
BEGREPP
Använda matematiska begrepp
Du behöver utveckla dina kunskaper om matematiska begrepp och att kunna använda dem i välkända sammanhang.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
BEGREPP
Beskriva med matematiska uttrycksformer Uttrycksformer & begreppens relation
Du behöver utveckla dina kunskaper om matematiska begrepp och att kunna använda dem i välkända sammanhang.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett mycket bra sätt. Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
METOD
Välja och använda matematiska metoder
Du behöver utveckla dina kunskaper om matematiska begrepp och att kunna använda dem i välkända sammanhang.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du kan göra uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
KOMMUNIKATION
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Du redovisar endast med svar och /eller visar för lite av din process för att bedömning av ditt matematiska språk ska kunna ske.
Du kan förklara och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder dig av symboler och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder dig av symboler och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan förklara och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder dig av symboler och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.
RESONEMANG
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
Du redovisar endast med svar och /eller visar för lite av din process för att bedömning av ditt matematiska språk ska kunna ske.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dna förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dna förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna flyter på och fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fördjupas eller breddas och fortsätter på ett mycket bra sätt.
RESONEMANG
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Du behöver arbeta mer med området för att ta till dig och kunna använda de metoder och strategier som är typiska för området.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problem.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problem.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du ger några förslag på andra sätt att lösa problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: