Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt-18

Skapad 2018-01-02 20:59 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 1 – 2 Svenska Svenska som andraspråk
Kan du läsa en bok själv? Kan du skriva ett meddelande till mamma eller pappa? Kan du berätta om vad du tycker och förklara varför? Du kommer att få träna på att skriva både små och stora bokstäver. Vi kommer också skriva texter gemensamt som du sen ska kunna läsa. Du ska också kunna dela upp meningar i ord och bokstäver. Du kommer att få skriva egna små böcker, samt läsa små böcker. Du kommer att få träna på att kunna berätta vad man tycker och varför.

Innehåll

Bedömning:

 • Du ska kunna skriva alla små och stora bokstäver.
 • Du ska kunna hjälpa till med att skriva våra gemensamma texter.
 • Du ska kunna dela upp meningar i ord och bokstäver.
 • Du ska kunna skriva en liten bok själv så att du själv och andra förstår vad du skrivit.
 • Du ska kunna läsa en liten bok med bildstöd (LUS 9) eller läsa en svårare bok än du kunde när du började.
 • Du ska kunna berätta vad du tycker och förklara varför.
 • Du ska kunna läsa och skriva texter i Zick Zack boken. 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
V 2 - v 25.

 

Språkmål:

Kunna alla bokstävers ljud i alfabetet, samt läsa enklare böcker och kunna svara på enkla frågor kring texten du läst.

Kunna skriva en enkel berättelse på egen hand med hjälp av stödord.

Kunna skriva en enkel faktatext på egen hand med hjälp av stödord.

Kunna delta aktivt i diskussioner i klassen.

Kunna göra en kort redovisning om ett ämne inför klassen eller en liten grupp.

 

Begreppslista:

 • svenska
 • bokstav
 • bokstäver
 • ljud
 • låter
 • punkt
 • stor bokstav
 • frågetecken
 • utropstecken
 • mening
 • berättelse
 • faktatext
 • genre-skrivning/läsning
 • författare
 • Astrid Lindgren
 • Pippi
 • Gunilla Bergström
 • Alfons
 • motivera
 • diskutera
 • tankekarta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv SvA
Svenska

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Bokstäver
Kunna skriva alla små och stora bokstäver.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan skriva alla små och stora bokstäver.
Du kan skriva alla små och stora bokstäver, samt kopplar samman bokstaven och dess ljud.
Skriva gemensam text
Du kan hjälpa till med att skriva våra gemensamma texter.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan hjälpa till med att skriva våra gemensamma texter.
Du kan hjälpa till med att skriva våra gemensamma texter, samt skriver enklare texter på egen hand.
Dela upp meningar till ord och ord till bokstäver
Du kan dela upp meningar i ord och bokstäver.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan dela upp meningar i ord och till bokstäver.
Du kan dela upp meningar i ord och till bokstäver, samt skriva enklare ord och meningar.
Skriva
Du kan skriva en liten text själv så att du själv och andra förstår vad du skrivit.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan skriva en liten text själv så att du själv och andra förstår vad du skrivit.
Du kan skriva en liten text själv så att du själv och andra förstår vad du skrivit, samt använder stor bokstav i början på meningen och sätter ut punkt när meningen tar slut.
Lus 9
Du kan läsa en liten bok (LUS 9) eller läsa en svårare bok än du kunde när du började.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan läsa en liten bok med bildstöd (LUS 9).
Du kan läsa en liten bok (LUS 13) eller läsa en svårare bok än du kunde när du började vårterminen i ettan.
Berätta och förklara
Du kan berätta vad du tycker och förklara varför.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan berätta vad du tycker och förklara enkelt varför.
Du kan berätta vad du tycker och förklara och hitta relevanta argument varför.
Redovisa
Du kan göra en kort redovisning om ett ämne inför klassen eller en liten grupp.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan göra en kort redovisning om ett ämne inför en liten grupp.
Du kan göra en kort redovisning om ett ämne inför klassen.
Svara på frågor
Du kan svara på enkla frågor kring texten du läst.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan svara på enkla frågor kring texten du läst.
Du kan svara på frågor kring en längre text du läst.
Skriva en berättandetext
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan skriva en enkel berättelse på egen hand med hjälp av stödord.
Du kan skriva en berättelse på egen hand med hjälp av stödord, samt sätta ut rätt skiljetecken.
Skriva en faktatext
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan skriva en enkel faktatext på egen hand med hjälp av stödord.
Du kan skriva en faktatext på egen hand med hjälp av stödord, samt sätta ut punkt och stor bokstav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: