Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No-vinter

Skapad 2018-01-02 21:31 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
Hur ser det ut på vintern? Vad är snö och is? Var kommer snön ifrån? Vad gör djuren? Var är alla insekter? Under lektionen kommer vi att: •Prata och läsa om vad som händer i naturen på vintern. •Titta på film, samt undersöka hur det blir snö och is. •Studera några djur och rita och skriva om dem. •Prata om skillnaden mellan vintersömn och vinterdvala/kölddvala och ge exempel på olika djur som övervintrar så. •Prata om flyttfåglar och stannfåglar.

Innehåll

Bedömning:

 • Du ska ge exempel på hur det kan se ut i Sverige på vintern.
 • Du ska kunna förklara vad snö och is är. Du ska kunna förklara det ibland snöar på vintern.
 • Du ska kunna förklara var snön kommer ifrån.
 • Du ska kunna förklara skillnaden mellan stannfåglar och flyttfåglar.
 • Du ska kunna förklara skillnaden mellan vintersömn och vinterdvala/kölddvala.
 • Du ska kunna rita och diskutera vad som händer i naturen på vintern.
 • Du ska kunna skriva en text om ett djur.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
V 3 - v 7.

 

Språkmål:

Kunna förklara likheter och skillnader mellan två djur genom att använda dig av ett Venndiagram.

Kunna skriva en enkel faktatext

Kunna delta aktivt i diskussioner i klassen.

 

Begreppslista:

 • kallare
 • vintern
 • förklara
 • snö
 • is
 • djur
 • moln
 • vatten
 • grader
 • vintersömn
 • vinterdvala/kölddvala
 • Jämföra
 • djur
 • likheter/skillnader
 • insekt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Skriv vilket område som ska bedömas

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Bedömning
Du kan ge exempel på hur det kan se ut i Sverige på vintern.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan ge exempel på hur det kan se ut i Sverige på vintern.
Du kan ge flera exempel på hur det kan se ut i Sverige på vintern.
Snö och is
Du kan förklara vad snö och is är. Du kan förklara varför det ibland snöar på vintern. Du kan förklara var snön kommer ifrån.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan berätta om minst en av de tre punkterna: Du kan förklara vad snö och is är. Du kan förklara varför det ibland snöar på vintern. Du kan förklara var snön kommer ifrån.
Du kan förklara vad snö och is är. Du kan förklara varför det ibland snöar på vintern. Du kan förklara var snön kommer ifrån.
Vad händer i naturen på vintern?
Du kan rita och diskutera tillsammans i klassen vad som händer i naturen på vintern.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan diskutera tillsammans i klassen vad som händer i naturen på vintern.
Du kan rita och diskutera tillsammans i klassen vad som händer i naturen på vintern.
Faktatext
Du kan skriva en text om ett djur.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan skriva en enkel faktatext om ett djur med hjälp av stödord.
Du kan skriva en faktatext om ett djur på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: