Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik - bondgårdsdjur

Skapad 2018-01-03 10:20 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska NO (år 1-3)
Du ska lära dig att söka information från olika källor och kritiskt granska informationen. Du kommer i arbetet att få lära dig mer om bondgården och om djur som bor där.

Innehåll

Mål med arbetet

Du ska kunna söka information från olika källor och jämföra informationen

Du ska kunna granska informationen kritiskt

Du ska utveckla din förmåga att skriva faktatexter 

Du ska förstå begreppen: källa, internet, Venndiagram, länksamling och upphovsrätt

Du ska veta hur man hittar bilder på internet som är tillåtna att använda

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att läsa faktatexter om bondgårdsdjur.

Vi kommer att bekanta oss med källspanarna: VAD och JÄMFÖR.

Vi kommer att arbeta med begreppet källa.

Vi kommer att arbeta med VÖL-schema (Vet, Önskar veta, Lärt oss)

Vi kommer att jämföra texter med hjälp av Venn-diagram.

Vi kommer att ta ut nyckelord från faktatexter.

Vi kommer att lära oss hur man söker efter bilder på internet som är tillåtna att använda.

Vi kommer att göra sexfältsblad med rubriker och nyckelord.

Vi kommer att bekanta oss med länksamlingar på internet.

 

Detta kommer vi att bedöma

Att du kan använda flera olika källor när du söker information

Att du kan jämföra informationen med hjälp av ett Venndiagram

Att du kan granska informationen

Att du utifrån den information du har fått kan skriva en faktatext

Att du vet hur man hittar bilder på internet som är tillåtna att använda

Att du förstår begreppen: källa, internet, Venndiagram, länksamling och upphovsrätt

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: