Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden år 2

Skapad 2018-01-03 14:19 i Spekerödskolan Stenungsund
Ge eleverna faktakunskaper om olika himlakroppar som sol, stjärnor, måne och planeter, deras rörelser i förhållande till varandra och hur de påverkar vårt liv på jorden.
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3)
I vårt nya tema ska vi utforska vårt spännande universum!

Innehåll

Syfte - varför vi ska arbeta med det här området.

Du ska få faktakunskaper om olika himlakroppar som sol, stjärnor och stjärntecken, måne och planeter, deras rörelser i förhållande till varandra och hur de påverkar vårt liv på jorden. Hur årstidsväxlingar i naturen sker. 

Innehåll - det här ska vi arbeta med:

 
 • Några kända stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Jorden, solen och månens rörelse i förhållande till varandra.
 • Månen och dess olika faser.
 • Jordens uppkomst.
 • Några begrepp som universum, big bang, galax, stjärna, planet.
 • Planeterna i vårt solsystem och vad som kännetecknar dessa.
 • Hur människorna tänkte kring jorden, solen, månen och stjärnorna förr i tiden.
 • Rymdfärder och livet i rymden.

Arbetssätt - så här ska vi arbeta med detta:

 • Läsa enkla faktatexter.
 • Se på filmer.
 • Lyssna på fakta- och skönlitterära texter.
 • Skriva enkla faktatexter.
 • Skriva berättande texter.
 • Skapa bilder, filmer, saker som passar till arbetet.
 • Göra enkla undersökningar.
 • Söka information från olika källor.

Bedömning - det här ska bedömas:

Din förmåga att berätta muntligt om det vi arbetat med.
Hur du dokumenterar ditt arbete.


Du ska känna till:

 • hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • varför vi har olika årstider.
 • månens faser.
 • några vanliga stjärnbilder.
 • några begrepp som vi arbetat med, t.ex universum, big bang, stjärna, planet, galax.

Så här får du visa vad du kan:

 • Genom att vara aktiv på lektionerna.
 • Genom att delta i diskussioner.
 • Dokumentera ditt arbete på olika sätt.
 • Göra enkla experiment. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: