Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och tryck, värme och väder!

Skapad 2018-01-03 14:23 i Tiundaskolan Uppsala
S.52-75 Boken om fysik och kemi
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
Oj, nu blev det mycket på en gång! Alla ord i rubriken hänger faktiskt ihop; Luften och dess tryck påverkar vårt väder och temperatur! Du ska få göra undersökningar och experiment, lära dig nya begrepp och fundera över hur luft, tryck, värme och väder hänger ihop. Under temats gång kommer vi också att läsa, skriva, prata och titta på filmer tillsammans.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta......

Vi kommer att läsa, skriva och diskutera tillsammans.  Vi kommer arbeta med frågor till det vi läser. Vi kommer att titta på korta filmer. Du kommer att få skriva egna naturvetenskapliga faktatexter. Du kommer att få lära dig nya begrepp som du ska kunna använda i diskussioner och egna texter. 

Vi kommer göra flera olika experiment och dokumentera hur vi gjort på ett vetenskapligt sätt. Vi kommer  jämföra resultat för att se likheter och skillnader och försöka komma på varför det ibland får olika resultat.

Det här får du lära dig:

Era faktatexter och experimentrapporter kommer du att ha i din NO-bok.  Där kan både du och jag se om du använder rätt begrepp när du skriver och om du kan förklara:

 • vad luften har för egenskaper
 • vad luften består av
 • vad som menas med lufttryck
 • något om luftföroreningar
 • vad som händer med olika ämnen när temperaturen ändras
 • hur man gör ett rättvist test
 • hur värme kan spridas
 • hur man mäter väder
 • hur man kan hålla kvar värmen
 • hur djur kan klara att leva i stark kyla

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Fysik åk 4-6

Insats krävs
E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Energins källor, användning, flöde
Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Upptäckter
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: