Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stadsbild i perspektiv åk 7

Skapad 2018-01-03 16:13 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 7 Bild
Skapa en spännande stad i perspektiv

Innehåll

Vad?

Vi kommer att ha genomgång om hur man tecknar olika perspektiv. Du kommer att skapa en bild antingen i 1-punkts eller 2-punkts-perspektiv. 

Hur?

Steg 1: Vi går först i genom teorin av de vanligaste perspektiv (horisont, fågel och grodperspektiv)
Steg 2: Du ska göra en "stadsbild" i 1-punkt alt. 2- punkts perspektiv

Steg 3: Du ska använda A3 papper. 

Steg 4: Det första man bör göra när man ska teckna en bild med perspektiv är att bestämma på vilken höjd som horisontlinjen ska vara. Anledningen till det är att alla perspektivberäkningar är beroende av horisontens placering. Ju högre horisont, desto mer av marken ser man. Det innebär att betraktaren tittar mer eller mindre nedåt. Ju lägre horisont, desto mer av himmlen ser man. Det innebär att betraktaren tittar mer eller mindre uppåt.

Steg 5: Rita din eller dina gränspunkter på horisontlinjen. Tänk på att gränspunkterna bör aldrig vara närmare varandra än papprets bredd. Redan då ser perspektivet ganska överdrivet ut.

Steg 6: Dra lite hjälpstreck från gränspunkterna och börja med ditt motiv.

Steg 4: Du ska färglägga din bild med färgpennor, alternativt skuggteknik. Tänk på olika nyanser beroende av ljus eller skugga i varje objekt.

Varför?

I kursplanen framhålls vikten av att se vad bilder berättar, alltså budskapet och inte bara vad bilden föreställer.

Enligt läroplanen ska du kunna hantera olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel perspektiv, linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

 

Du kommer att:

Kunna skapa rumslighet i bild.

Framställa berättande bild som är resultat av dina erfarenheter, fantasi och upplevelser.

Träna din kreativitet.

Experimentera olika tekniker och material.

Träna att följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Har du tekniska frågor eller har du kört fast? 

1 Kolla på inspirationsbilder så du hittar olika lösningar.

2 Titta på andras arbete.

3. Fråga en klasskamrat

3 Fråga läraren

Eget omdöme 

Frågor till ditt egna omdöme (att kopiera till din lärlogg)

 1. VAD har du gjort?
 2. Vad tyckte du om uppgiften och varför?
 3. HUR har du gjort/ du arbetat?
 4. Vad var det som var svårt?
 5. Vad är du nöjd med?
 6. Om du fick möjlighet att göra om uppgiften. Vad skulle du gjort annorlunda?
 7. VARFÖR har vi gjort uppgiften/Vad skulle du lära dig?

 

Begreppsordlista:

Perspektiv: är ett system för att avbilda tredimensionella objekt på ett tvådimensionellt bildplan

Flyktpunkt, horisontpunkt eller gränspunkt: : är den punkt i vilken de linjer som anger horisontella paralleller i räta vinklar mot bildytan skulle konvergera om de fortsattes.

Centralperspektiv eller enpunktsperspektiv: är det enklaste av alla perspektiv och används när du vill teckna av något som är rakt framför dig. Du börjar med att teckna upp en horisontlinje som bestäms av din ögonhöjd. Du bestämmer sedan en punkt på horisontlinjen där alla linjer sedan ska stråla samman. Den här punkten behöver inte vara belägen i mitten.

Tvåpunktsperspektivet: använder sig av två flyktpunkter placerade i höjd med horisontallinjen. Om du vill ha en lite mer sned vinkel till ditt motiv så används istället det som kallas tvåpunktsperspektiv. Du använder fortfarande horisontlinjen på samma sätt dvs bestämmer var ögonhöjden ska ligga, men nu sätter du två punkter på horisontlinjen. De kallas för gränspunkter.

Trepunktsperspektivet: använder sig av tre flyktpunkter varav två är placerade i höjd med horisontallinjen.

Horisontlinje: från grekiska "begränsande", är den linje i blickfältet där markytan och himlen möts, den mest avlägsna punkten i markytan som man kan se. 

Komposition: är läran om hur man inom placerar olika delar i en bild för att de i samverkan ska bilda en helhet. Upprepningar av olika objekt, linjer och färger ger en rytm i bilden och fångar betraktaren.

Illustration: är en visualisering i form av en ritning, skiss, målning, fotografi eller annat verk som belyser eller dikterar information med hjälp av en grafisk representation.

Perspektiviska tips och regler: Om du vill upprepa ett lika långt avstånd i perspektiv, tex lyktstolpar, träd i en allé, tågvagnar etc. Rita horisontlinjen och var du vill ha den närmaste stolpen. Bestäm gp på horisontlinjen och dra linjer dels från stolpens topp och botten till gp. Bestäm avståndet till den andra stolpen och rita ut den. Dra sedan en linje på exakt mitten genom de 2 stolparna och bort till gränspunkten. Dra nu en linje från första stolpens topp, genom mittenpunkten på den andra och där linjen korsar det nedre strecket, placeras den 3e stolpen, osv.

Genom att göra ett kryss i en fyrkant så får man reda på fyrkantens mittpunkt. Det är utomordentligt praktiskt att använda om man vill rita t ex sneda tak.

Vill du se hur man kan göra?

Här nedan finns några länkar du kan titta på och inspireras av

1-punktsperpektiv

 https://youtu.be/_fnhWl2Z-Gw

https://youtu.be/xplwjW2ynH4

https://youtu.be/KeETrcawEII

https://youtu.be/oRYhzrZ8G_Y

https://youtu.be/yEymIyLbiAI?list=PLnifj-hFGWC8rMV-d_60j39Grlui1BzAG

https://youtu.be/XRrKohWdpeQ

2-punktsperspektiv

https://youtu.be/yNq78n02fMQ

https://youtu.be/4xQYLMXBt5A

https://www.facebook.com/5min.crafts/videos/919907748151811/

 

Pinterest

http://pin.it/RNhxbnv

 

Lycka till! 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Kunskapskrav BILD 7-9 Lilla Edet

Ännu ej uppnått
E
C
A
1 Framställa bilder
Framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
Framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
Framställer olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT BILDSPRÅK och VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
2 Tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt och PRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE OCH VARIERAT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett VÄL FUNGERANDE, VARIERAT OCH IDÉRIKT SÄTT och PRÖVAR OCH OMPRÖVAR DÅ SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
3 Kombinera bildelement
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE SÄTT
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE SÄTT
Kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett VÄL FUNGERANDE SÄTT.
4 Utveckla idéer
Kan i det bildskapande arbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA DELVIS EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Kan i det bildskapande arbetet UTVECKLA EGNA idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
5 Arbetsprocess
Under arbetsprocessen BIDRAR eleven TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGS-ALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGS-ALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT
6 Presentera bilder
Presenterar sina bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar sina bilder med RELATIV GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar sina bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
7 Eget omdöme
Ger ENKLA omdömen om arbetsprocessen och visar då på ENKLA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Ger UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Ger VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
9 Beskriva
Beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett ENKELT sätt med VISS användning av ämnesspecifika begrepp.
Beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett UTVECKLAT sätt med RELATIVT GOD användning av ämnesspecifika begrepp.
Beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett VÄLUTVECKLAT sätt med GOD användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: