Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygg- och konstruktionstema vt-18.

Skapad 2018-01-03 16:34 i Månvägens förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Rödluvans planering av bygg- och konstruktionstema vt-18.

Innehåll

Mål från styrdokument

Se läroplansmål nedan.

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Bygg och konstruktion är aktuellt på vår förskola just nu, då vi utifrån observationer av gruppen har uppmärksammat att barnen är intresserade av konstruktion i olika material samt att vår förskola för tillfället är en byggarbetsplats. För att göra barnen delaktiga i vad som sker på förskolan samt att utgå från deras intressen kommer vi att ha ett bygg- och konstruktionstema. 

Det egna formulerade verksamhetsmålet är att utveckla barnens konstruktionsförmåga samt utveckla deras begrepp och ordförråd.

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn:

 • konstruerar med hjälp av olika tekniker och i olika material.
 • använder relevanta ord och begrepp på egen hand..

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

Vi tillhandahåller relevant material, utmanar barnen till nytänkande, medvetna pedagoger som tillvaratar barnens åsikter och förser barnen med begrepp 

Barnens delaktighet genom hela processen

Pedagogisk dokumentation, återkommande reflektion och diskussion

 

Vårdnadshavares delaktighet

Information till föräldrar via UNIKUM samt bjuda in till dialog vid den dagliga kontakten.

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Aktivt indelning i mindre grupper samt utveckling av lärmiljöer med fokus på konstruktionsmaterial 

Utvärdering.

Pedagogerna genomför barnobservationer samt diskussioner och reflektioner tillsammans med barnen.  Analys av pedagogisk dokumentation. Sammanställning och utvärdering planeras till stängningsdag i juni. Arbetslaget utvärderar. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: