Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glasögon -teknikprojekt

Skapad 2018-01-03 19:14 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 6 Teknik
Som grund inom detta arbetsområde kommer vi att undersöka glasögon och vilken funktion de har. På samma gång kommer vi titta på hur de har utvecklats över tid och hur ni tror att de kan komma att utvecklas i framtiden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att...

- identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
- identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
- använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
- analysera drivkrafter bakom teknikutveckling.

Den begreppsliga förmågan genom att du lär dig nya ord och begrepp samt att du lär dig använda dem i rätt sammanhang.

Den kommunikativa förmågan genom att du får diskutera och samtala kring tex. hur glasögon förändrats under tid och vilka delar ett par glasögon innehåller.

Den analytiska förmågan genom att vi funderar kring frågor kopplade till hur detta arbetsområde kan påverka vår framtid.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

- visa och beskriva hur gångjärnet används och fungerar i några tekniska lösningar som hur glasögonbågar är uppbyggda.
- göra en enkel idéskiss och efter respons eventuellt utveckla din idé och göra förbättringar.
- utforma en modell av glasögon för din målgrupp utifrån din idéskiss.
- muntligt redovisa, redogöra för och motivera de val du gjort till dina glasögon.
- samtala kring vilken betydelse glasögon har och har haft för människan.
- använda ord och begrepp.

 

Detta gör jag genom att...

- följa ditt arbete på lektionerna.
- studera dina dokumentationer (allt material som du samlar i din digitala mapp på google drive) och följa din process.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att...

- samtala kring glasögonens olika delar (tex: gångjärn, bågar, glas)
- se film om glasögonens historia.
- göra en idéskiss för ett par glasögon som ska passa en viss målgrupp.
- tillverka ett par bågar utifrån din idéskiss.
- redovisa din process och din produkt.
- skriva om framtidens glasögon.
- göra en självbedömning.
- dokumentera hela din process i din digitala mapp på google drive.

 

Uppgifter

 • Elevuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Teknik 6

Teknik 6

F
E
C
A
Tekniska lösningar
Analys av glasögon, vilka delar de består av. Visas med bild och text
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker (glasögon) i vardagen och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker (glasögon) i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker (glasögon) i vardagen och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Konstruktion
Beskrivning med bild och text hur glasögonen är byggda.
Du kan ge exempel och beskriva på ett enkelt sätt hur glasögon konstruktioner byggs upp och vilka material man använder.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur glasögon konstruktioner i vardagen byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad de har gemensamt.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur glasögon konstruktioner i vardagen byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad de har gemensamt.
Dokumentation
Vyer och skisser utav din kommande glasögonkontruktion samt vyritningarna
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta med dina glasögon. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta med dina glasögon. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta med dina glasögon. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Tekniken i samhället
Ge förbättringsförslag på hur glasögon kan förbättras
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: