Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2018-01-04 09:36 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 5 Biologi Svenska
Vi kommer under kommande veckor arbeta med tema kroppen. Du kommer få lära dig om flera olika organ i kroppen, var de sitter och hur de samverkar. Du kommer skriva faktatexter, rita bilder, skriva brev samt redovisa med hjälp av digitala hjälpmedel, i form av film eller keynote.

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Tillsammans har vi kommit fram till att jag ska bedöma din förmåga att...

* känna till vart och hur några utvalda organ i vår kropp fungerar.

* känna till hur några organen samarbetar för att kroppen ska fungera.

* värdera vilka källor du säkert kan hämta information ifrån.

* skriva faktatexter.

* bearbeta din text för att nå ett ännu bättre resultat.

* lyssna och ta till mig av det som mina klasskamrater redovisar om.

 

Detta har vi tillsammans kommit fram till att jag ska göra genom att...

* lyssna till dig när du redovisar. 

* se till vilka källor du använder när du letar information.

* läsa och ge respons på din fakta text och dina anteckningar från redovisningar

* lyssna och ge respons på din redovisning.

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

Tillsammans har vi kommit fram till att vi lär oss bäst och mest genom att arbeta på olika sätt. Vi kommer även fram till att det är viktigt för att alla ska kunna få en egen bedömning att alla gör egna arbeten även i grupparbetena så att alla är aktiva.

Vi kommer att...

* arbeta enskilt och i par/mindre grupp.

* läsa olika sorters faktatexter.

* skriva egna faktatexter.

* redovisa med hjälp av film eller keynote.

* rita i bild bok om kroppen hur organen sitter och samverkar. 

* ha gemensamma diskussioner och samtal om olika organ och hur de samarbetar.

* skriva brev till en tidsresa tillbaka till 1600-talet. 

Uppgifter

 • Frågor att besvara under tema kroppen!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: