Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2018-01-04 10:32 i Andersbergsskolan Halmstad
Vattnet har stor betydelse för allt liv på jorden, både för människor, djur och växter. Vi arbetar bl a med vattnets kretslopp, egenskaper och rening.
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
Var finns jordklotets vatten? Kan vattnet ta slut? Människor, djur och växter klarar sig inte utan vatten, men vi människor måste lära oss att vara rädda om jordens vatten och fördela det mer rättvist.

Innehåll

Syfte

Eleverna ska utveckla kunskaper och nyfikenhet kring naturvetenskap genom att lära sig mer om vattnets betydelse för människor, djur och växter. Eleverna ska utföra enkla experiment, där de också lär sig att samtala om och tolka resultat. Eleverna får en förståelse för att de själva är en del av den påverkan som människan har på jordklotet. Genom kunskap och engagemang kan man förändra till det bättre.

 

Innehåll

 • Varför är vatten viktigt för människor, djur och växter?
 • Var finns vatten? Jordklotets vatten i hav, sjöar, floder, isar och grundvatten. Skillnad på sötvatten och saltvatten. Vatten på andra ställen t ex i kroppen och i mat.
 • Vad använder vi vatten till? (Hemma och i samhället)
 • Vattnets kretslopp. Var kommer vattnet ifrån? Hur gammalt är vattnet vi använder varje dag?
 • Vattnets rening. Hur renar man smutsigt vatten? Har alla människor tillgång till rent vatten? Behöver vi i Sverige vara sparsamma med vattnet?
 • Vattnets egenskaper: fast form, flytande form och gasform.

 

Genomförande

Vi börjar med att prata om vad eleverna kan och vill veta om vatten. Eleverna får ge förslag på hur vi kan arbeta med området.

Under några veckor kommer vi att arbeta med området vatten. Då får eleverna:

 • Lyssna på läraren som berättar om något område.
 • Samtala i storgrupp eller med kamrat. 
 • Rita, skriva och förklara saker med enkla ord.
 • Gå igenom svåra begrepp som är typiska för ämnesområdet.
 • Genomföra enkla experiment.
 • Göra hypoteser och skriva enkla slutsatser.
 • Titta på film eller Powerpoint-presentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: