Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2018-01-04 14:41 i Ugglans förskola Munkedal
Förskola
Hur fungerar vår kropp? Vilka kroppsdelar har vi?

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Barnen visar stort intresse för kroppsdelarna och tycker det är roligt med ramsor om kroppen.

 

Våra intervjufrågor till barnen vid start.

1. Vad vet du om kroppen?

2. Kan du nämna 5 kroppsdelar?

3. Vad kan man göra med kroppen?

4. Låter kroppen något?

Mål

Eget formulerat mål

Barnen ska få kännedom om vilka olika kroppsdelar har vi och vad heter de? Hur fungerar kroppen? Ex. vad händer när vi äter?

Läroplanens mål

Lpfö98 Rev. 2016 -  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

Lpfö98 Rev. 2016 -  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Barnens erfarenheter

Barnen kan sjunga "huvud axlar knä och tår" och "var är tummen" där de olika fingrarna nämns. Vår matramsa där olika kroppsdelar ingår tycker de om att säga vid matbordet.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi jobbar mycket med rim och ramsor. Vi kommer också att rita av barnens kroppar i helfigur, jämföra varandras längd och räkna fingrar och tår. Vi använder oss av pussel med människokroppen samt pratar och diskuterar om kroppen. 

Hur målet ska utvärderas

Vi  intervjuar alla barnen och ställer frågorna enl ovan. Vi avslutar temat med att ställa samma frågor . Vi ska jämföra svaren från start och slutet på temaarbetet.

 

Teoretisk bakgrund

 

Enligt Olofsson och Sjöström (1993) är självuppfattning den kunskap och information vi

anser oss ha om oss själva. I detta begrepp ryms även värden och betydelser som kommer från

grundläggande upplevelser av självuttryck och gemenskap. Självuppfattningen har betydelse

för hur vi förhåller oss till andra människor.

Olofsson, Per-Olof, Sjöström, Bengt (1993). Existens och sociala relationer. Lund:

 

Dokumentation

Vi tänker dokumentera både via unikum och genom barnens alster på väggarna. De skall få visa sina alster för vårdnadshavare.

Samverkan med vårdnadshavare

 Vid hämtning visar barnen de olika arbeten vi genomfört. Det finns även information på unikum för vårdnadshavare att ta del av.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: