Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott, rörelse och hälsa vt åk 2-3 Vikmanshyttan lå 17-18

Skapad 2018-01-04 15:18 i Vikmanshyttans skola Hedemora
Att finna glädje i rörelse och lek är grunden för en god hälsa och livsstil.
Grundskola 1 Idrott och hälsa
Glädjen i att röra sig och leka tillsammans är viktig. Under läsåret får du prova på olika aktiviteter både ute och inne.

Innehåll

Målet med undervisningen:

-Att du får röra dig och lägga grunden för en god hälsa och livsstil.
-Att du får prova på olika lekar, spel och idrotter. Inomhus och utomhus under de olika årstiderna.
-Att du får vattenvana.
-Att du deltar och gör ditt bästa efter dina egna förutsättningar.
-Att du kan följa en enkel uppvärmning och aktivitet.
-Att du förstår betydelsen av omklädning och dusch.
-Att du tycker det är roligt.
-Att du känner till lite om allemansrätten.

Arbetssätt

Vi kommer att leka olika lekar och genomföra olika aktiviteter inomhus och utomhus, exempelvis springa, hoppa, klättra och balansera.
Du kommer att få lära dig olika bollekar och andra grupplekar, samt deras regler.
Vi kommer att gå till badhuset. Där kommer du att få leka i vattnet och träna simning.
Du kommer att få jobba enskilt och i grupp.
Vintertid kommer vi att åka pulka och skridskor. 
Vid de olika aktivitetstillfällena kommer du att byta om till "rätt" kläder och efter aktiviteten duscha.
Tillsammans kommer vi att gå på promenader och prata om att man
t ex inte får skräpa ner i naturen (allemansrätten).

 

Bedömning

Du kommer att visa dina förmågor i idrott genom att:

 • du deltar inomhus och utomhus och gör ditt bästa i uppvärmning, lekar, spel och idrotter som innefattar de olika motoriska grundformerna t ex springa, hoppa, balansera, krypa, klättra och åla. 
 • du deltar i lekar och rörelser på grunt vatten.
 • du förstår betydelsen av omklädning och dusch.
 • du följer instruktioner till våra aktiviteter, samt de regler som gäller i dessa.
 • du känner till allemansrättens grunder, exempelvis att inte skräpa ner i naturen.

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott, rörelse och hälsa

Bedömningen avser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lekar, spel och idrotter
Deltagande i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser. Kasta, fånga, springa.
Deltar i rörelseaktiviteter med stöd.
Deltar i lekar och spel på egna villkor.
Deltar och visar hänsyn till andra i gruppen vid lekar och spel. Hanterar med- och motgångar.
Deltar aktivt i alla idrottsaktiviteter och lekar samt följer gemensamma regler.
Redskap mm
Deltagande i redskapsidrott mm som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser. Hoppa, springa, stödja, balansera, krypa, åla, hänga, klättra, rulla.
Deltar i rörelseaktiviteter med stöd.
Deltar på egna villkor.
Deltar och visar hänsyn till andra i gruppen. Hanterar med- och motgångar.
Deltar aktivt i alla idrottsaktiviteter och samt följer gemensamma regler.
Rörelser till musik
Anpassa sina rörelser till takt och rytm.
Rör dig till musik med stöd
Härmar enkla rörelsekombinationer till musik
Deltar i och utför enkla danser och rörelseuppgifter till musik
Koordinerar danser och rörelsemönster till musik enskilt och i grupp (fantasi, känslor)
Simma
Kan leka och utföra aktiviteter i vatten där hon/han bottnar
Kan simma 25 m i magläge.
Kan simma 50 m i magläge i djup bassäng.
Kan simma 150 m i magläge och 50 m på rygg i djup bassäng.
Upplevelser av fysisk aktivitet
Samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter.
Deltar inte i samtal.
Deltar till viss del.
Deltar i samtal.
Deltar mycket aktivt.
Natur och miljö
Genomför olika aktiviteter i natur och utemiljö med anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Deltar inte.
Deltar till viss del.
Deltar i aktiviteterna såväl sommar som vinter.
Deltar aktivt i alla olika aktiviteter.
Orientera
Orientera sig bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Har svårt att förstå kartors uppbyggnad och funktion.
Behöver hjälp för att förstå kartors uppbyggnad och funktion.
Förstår kartors uppbyggnad och funktion i olika sammanhang.
Förstår lätt kartors uppbyggnad och utläser utan större svårigheter det som kartorna visar.
Förebygga skador
Beskriver hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Deltar inte i samtal.
Deltar till viss del.
Deltar i samtal.
Deltar mycket aktivt.
Säkerhet och hänsynstagande
Inte deltagit
Deltagit
Deltagit
Deltagit
Behöver hjälp med att utföra enkla rörelseaktiviteter (balansövningar, kullerbytta)
Utför enkla rörelseaktiviteter på egen hand (balansövningar, kullerbytta)
Kontrollerar den egna kroppen och behärskar olika motoriska rörelser (hopprep, koordinationsövningar med armar och ben)
Visar tillit till sin balans och kroppskontroll även nya och i ovana situationer
Hälsa
Behöver påminnas om att duscha och byta om
Tar ansvar för att duscha och att byta om
Tar ansvar för och visar förståelse för hur mat, hygien och motion påverkar kroppen
Tar ansvar och visar förståelse för hur mat, motion och hälsa påverkar den egna kroppen tar egna initiativ till idrottsaktiviteter
Delaktighet och Ansvar
Behöver stöd för att delta i den gemensamma planeringen, som t ex att plocka fram och undan material
Deltar i den gemensamma planeringen, kan komma med förslag på aktivitet eller uppvärmning
Deltar, planerar och genomför en del av ett aktivitetspass för en grupp (t.ex uppvärmning)
Planerar, organiserar och leder ett aktivitetspass för en grupp (hel idrottslektion),
Skidåkning
Inte deltagit
Deltagit
Deltagit
Deltagit
Skridskoåkning
Inte deltagit
Deltagit
Deltagit
Deltagit
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: