Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2018-01-04 15:37 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Religionskunskap
"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Gud sade: ”I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten.” Och det blev så.Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen." Så börjar kristendomens heliga skrift. Men vad betyder det att ha en helig skrift? Vad har gjort att den påverkar och vad påverkar den? En religion kan hjälpa människor att förstå hur världen och livet är. Den berättar hur vi människor ska vara mot varandra och den handlar om tron på Gud, gudar eller på högre makter. I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om vad religion kan betyda för olika människor. Vi kommer också fördjupa våra kunskaper om kristendomen och lära oss mer om religionens heliga byggnad, heliga skrift, traditioner, högtider och ceremonier. Vi kommer att resonera kring vilken betydelse kristendomen har haft för människor förr i tiden och vilken betydelse den kan ha idag.

Innehåll

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. (Lgr 11)

UNDERVISNING

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga:

 • att analysera kristendomen, livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
 • att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
 • att reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet.

Det kommer vi göra genom att:

 • se kortare filmer
 • arbeta med olika uppgifter - enskilt och i grupp
 • läsa olika texter och berättelser
 • diskutera
 • träna begrepp inom religion
 • använda strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis tankekarta, EPA, ord/begreppslista samt stödmall).
 •  

BEDÖMNING

Du visar dina förmågor genom att skriftligt/muntligt kunna besvara:

 • Vilka traditioner, högtider och ceremonier firas och uppmärksammas inom kristendomen?
 • Vilka berättelser ligger till grund för kristendomen?
 • Vilka heliga byggnader, ritualer och levnadsregler finns i kristendomen?
 • Vad innebär tron för människors sätt att leva?
 • Hur skildras olika livsfrågor inom kristendomen?
 • Vad kan ett bra liv vara och vad kan det innebära att göra gott?
 • Vilken betydelse har kristendomen haft för människor förr i tiden och vilken betydelse har kristendomen idag?
 • Hur kan olika källor användas för söka information?

Du presenterar dina kunskaper genom skriftliga/muntliga uppgifter enskilt och i grupp, formulera frågor och svar till olika källor samt delta i samtal/diskussioner.

Uppgifter

 • Uppgifter till kristendom i Sverige förr och nu.

 • Mötesplats Jorden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: