Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2018-01-04 16:14 i Stretereds grundsärskola Mölndals Stad
Vi repeterar Forntiden, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern. Vi använder oss av begrepp från dessa tider, jämför livsvillkor från förr kontra nu.
Grundsärskola 6 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Vi arbetar med Forntiden; stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Vi kommer bl a att jämföra likheter och skillnader mellan människor och livsvillkor då och nu. Vi kommer även att repetera tidstypiska historiska begrepp samt granska och analysera olika slags källor.

Innehåll

Syfte och förmågor

Vi kommer att träna våra förmågor kring:

 Jämföra likheter och skillnader mellan människor och livsvillkor då och nu.

Samtala, diskutera och resonera med dina klasskamrater, uttrycka egna åsikter och redovisa för andra om det du lärt dig.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Vad tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder innebär och vad som är utmärkande för dessa epoker, ett antal historiska begrepp som hjälper dig att förstå historien.

Att välja mellan olika strategier då vi läser, tittar, lyssnar, upptäcker, funderar kring människans vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk. Fundera på vad vardagliga föremål kan berätta om människors levnadsvillkor under olika perioder.

 

Arbetssätt och metod

Så här ska vi träna kunskaperna:
 
 • utgå från vad vi redan vet och vad vi önskar veta
 • arbeta med en tidslinjer
 
 • förklara, resonera och samtala kring begrepp
 • titta på filmer och bilder
 • läsa faktatexter från olika källor
 • kritiskt granska information och resonera kring historiska källor
 
 • jämföra likheter och skillnader mellan människor och levnadsvillkor då och nu 
 • arbeta i våra arbetsböcker; Puls-Historia

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina förmågor att kunna:

 Se och jämföra likheter och skillnader mellan människor och levnadsvillkor då och nu.


Samtala, diskutera och resonera med dina kamrater. Uttrycka egna åsikter och redovisa för andra om det du lärt dig.


Granska och analysera olika källor och dess information.


Förklara och använda historiska begrepp som t.ex. inlandsis, boplats, flinta och hällristning.

 

Använda dig av olika strategier då du berättar, ställer frågor, sammanfattar, läser och målar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Metoder för att söka information från olika källor. Hur man kan värdera, bearbeta och presentera information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  E 6
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på någon tidsperiod och bidrar till resonemang om forntiden.
  SO  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  C 6
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på tidsperioder och för enkla resonemang om forntiden.
  SO  C 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  A 6
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på tidsperioder och för välutvecklade resonemang om forntiden.
  SO  A 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om Sveriges historia från år 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
  SO  E 9
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och bidrar till resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
  SO  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om Sveriges historia från år 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
  SO  C 9
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för enkla resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
  SO  C 9
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om Sveriges historia från år 1850 till nutid utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor.
  SO  A 9
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på historiska händelser och för välutvecklade resonemang om olika händelser och gestalter under tidsperioden vikingatid till frihetstid.
  SO  A 9
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  E 6
 • Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  C 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  C 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
  Sv  A 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: