Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsmiljöer; 7 Miljarder världsmedborgare 2017

Skapad 2018-01-04 22:34 i Ekdalaskolan Härryda
Grundskola 9 Geografi
Geografi ger oss kunskap om olika livsmiljöer, kulturer och människors levnadsvillkor. Det här arbetsområdet handlar om var människorna bor, varför befolkningen ökar så kraftigt och om konsekvenser av detta. Vi kommer även att arbeta med våra resurser; det viktigaste vattnet och maten. Hur migrationen ser ut på jorden är ytterligare en fråga som vi ska försöka få svar på.

Innehåll

Genom undervisningen ges du förutsättningar att...

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

 

 

Detta arbetar vi med

 

 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet.

 • Orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen.

 • Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

 • Metoder för att samla in , bearbeta, värdera och presentera geografiska data.
 • Utforska och analysera jordens resurser med hur befolkningskurvan ser ut för framtiden
 • kartgeografi; att kunna hitta platser på kartan

Undervisning

För att du ska lära dig om jordens befolkning kommer vi att ha

 • genomgångar
 • läsa texter- från läroboken Prio Geografi, texthäfte om Migration och urbanisering, utdrag från Geografi 7-9 om befolkningsfördelning
 • se film och filmklipp om befolkningsfördelning, fattiga länder
 • använda olika digitala verktyg som www.gapminder.org.  www.globalis.se
 • arbeta med olika övningar och uppgifter inom arbetsområdet där du tränar på att tolka kartor, avläsa tabeller och lära dig att se olika villkor för hur människor lever under i olika delar av världen ( kommer att finnas på classroom)
 • diskussioner om globen, kartan, jordens befolkning och resurserna på jorden.

 

I arbetsområdet ingår följande sidor i Prio Geografi; s. 408-438,

i diskussioner och arbete med olika frågor kan även andra sidor ingå med kartor och diagram; s. 165-171 om hållbar utveckling, s 439-450 om hälsa, vattentillgång, spädbarnsdödlighet och mödradödlighet.

texthäftet Migration och Urbanisering

Examination; 

Arbetsområdet kommer att examineras genom dels skriftligt prov och dels genom olika uppgifter med gapminder/gapminder där du visar dina förmågor och diskussioner (inspelningar)

 

Uppgifter

 • inom arbetsområdet kommer uppgifter och extra texter att finnas på classroom Geografi 9, 7 miljarder världsmedborgare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Befolkning och Samhälle

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samspel människa och samhälle.
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa och samhälle och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar i världen.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa och samhälle och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar i världen.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa och samhälle och visar det genom att föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar i världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl sätt.
Geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
kartans uppbyggnad, namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: