Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1800-1900-talens författare i Sverige och våra grannländer

Skapad 2018-01-05 11:16 i Alléskolan Lerum
Grundskola 8 – 9 Svenska
Tiden från 1860 och framåt var en tid fylld av förändringar. Mycket av litteraturen berörde på olika sätt samhällets orättvisor. Att skriva om sina upplevelser av samhället var viktigt för många. Samtidigt var det flera författare som under slutet av 1800-talet tyckte att det blev för tråkigt att läsa om allt elände så de hittade inspiration från romantiken och började skriva om mystiska saker och berättelser om den egna hembygden. I detta arbete kommer ni lära er mer om olika författare och hur de påverkades av det samhälle de levde i.

Innehåll

Din uppgift blir att i par (alternativt grupper om 3 personer):

 1. Ta reda på fakta om en författare som jag väljer åt er. Ta bland annat reda på hur författaren skrev, vilka typer av texter det var och hur de påverkades av den tid som författaren levde i och det som hände i samhället just då.
 2. Anteckna källorna och delge dem i slutet av presentationen. Resonera kring på vilket sätt du anser att de är tillförlitliga eller inte.
 3. Läs en bok, alternativt ett utdrag ur en bok, som författaren har skrivit.
 4. Redovisning:

Muntligt (obligatoriskt): Presentera er författare på ett sätt som klassen sent kommer att glömma (t ex gestalta författaren genom att berätta i jag-form, visa bilder, filmer, musik, referera till olika källor, intervjua och spela in).

Skriftligt (valfritt): Välj en texttyp (t ex ett brev från eller till författaren, ett reportage om författaren, en insändare eller debattartikel där någon hyllar eller kritiserar författaren), skriv texten enskilt och lämna in i classroom. Läs upp texterna under den muntliga presentationen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Muntlig presentation - Lärandematris

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
 • Sv  E 9
Jag har en kortfattad inledning, innehåll och avslutning.
Jag har en tydlig inledning, innehåll och en tydlig avslutning
Jag har en inledning som skapar intresse för presentationen, ett fylligt innehåll och en avslutning som sammanfattar.
Anpassning av språk
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Sv  E 9
Jag presenterar mitt arbete så att åhörarna förstår ganska bra.
Jag presenterar mitt arbete så att åhörarna förstår bra.
Jag presenterar mitt arbete på ett intresseväckande sätt så att åhörarna förstår mycket bra.
Förstärka och levandegöra
 • Sv  E 9
Jag visar t ex bild, film eller musik som ganska bra hör ihop med min presentation.
Jag visar t ex bild, film eller musik som väl hör ihop med min presentation.
Jag visar t ex bild, film eller musik som väl hör ihop med min presentation och som gör att åhörarnas intresse för innehållet stärks.
Röst
 • Sv  E 9
Jag talar oftast starkt, tydligt och långsamt under presentationen.
Jag talar starkt, tydligt och långsamt under hela presentationen
Jag talar riktigt starkt, tydligt och långsamt under presentationen. Jag ändrar ibland tonhöjd och tempo när jag pratar.
Blick
 • Sv  E 9
Jag tittar ibland upp på klassen.
Jag tittar ofta upp på klassen.
Jag tittar ofta upp på klassen och flyttar blicken mellan olika personer.
Kroppsspråk
 • Sv  E 9
Jag använder mitt kroppsspråk och har oftast kontroll över mina kroppsrörelser.
Jag använder mitt kroppsspråk och har kontroll över mina kroppsrörelser. Jag använder ibland händer och kropp för att förklara.
Jag använder mitt kroppsspråk och har hela tiden kontroll över mina kroppsrörelser. Jag använder händer och kropp för att visa och förklara.
Källor
Söka information och sammanställa
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från två källor. (Jag citerar och/eller refererar från en källa.)
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från fler än två källor. (Jag citerar och refererar från flera källor.)
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från flera olika typer av källor, t ex böcker, internet, filmer, intervjuer. (Jag citerar på olika sätt och refererar från flera källor genom att använda olika referatmarkörer.)
Källor
Resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Jag skriver en källförteckning och visar i slutet av presentationen. Där beskriver jag varför källorna är trovärdiga och/eller användbara.
Jag skriver en källförteckning och visar i slutet av presentationen. Där beskriver jag varför källorna är trovärdiga. Jag beskriver varför just dessa källor är bra att använda för att ta reda på den information jag vill. Jag använder något källkritiskt argument, t ex när källan är ifrån eller källor som styrker varandra.
Jag skriver en källförteckning och visar i slutet av presentationen. Där beskriver jag varför källorna är trovärdiga eller inte. Jag beskriver varför just dessa källor är bra att använda för att ta reda på den information jag vill. Jag använder flera källkritiska argument, t ex när är källan ifrån? Styrker flera källor varandra? Vem står bakom den, kan det vara personligt färgat?

Sv
Skriva text - Lärandematris

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Skriva en text
 • Sv  E 9
Jag skriver en text där jag sammanfattar fakta genom att göra enkla beskrivningar och förklaringar. Jag använder ibland egna ord och uttryck.
Jag skriver en text där jag sammanfattar fakta genom att göra utvecklade beskrivningar och förklaringar. Jag använder oftast egna ord och uttryck.
Jag skriver en text där jag sammanfattar fakta genom att göra välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Jag använder egna ord och uttryck för att göra texten lättläst för mina klasskamrater.
Struktur
Rubriker Inledning och avslutning
 • Sv  E 9
Jag har en huvudrubrik och eventuellt någon underrubrik som passar in i texten. Jag har en kortfattad inledning och avslutning.
Jag har en huvudrubrik och eventuellt några underrubriker som passar in i texten. Jag har en tydlig inledning och en tydlig avslutning.
Jag har en huvudrubrik och eventuellt några underrubriker som passar in i texten. Jag har en inledning som skapar intresse för texten och en avslutning som sammanfattar.
Struktur
Textbindning och stavning.
 • Sv  E 9
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt. Jag gör några stavfel.
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser och bisatser. Jag stavar några ord fel men det stör inte förståelsen av texten.
Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser, bisatser och inskjutande bisatser. Jag stavar orden rätt.
Språk
Ordval
Jag varierar mina ord till viss del. Jag startar oftast meningar på samma sätt.
Jag varierar mina ord och använder mig av något begrepp som hör till ämnet. . Jag försöker starta meningar på olika sätt. Jag använder orden "de" och "dem" oftast på ett korrekt sätt.
Jag varierar orden väl och använder mig av begrepp som hör till ämnet. Ordvalet är passande och höjer kvaliteten. Jag startar meningarna på olika sätt. Jag använder orden "de" och "dem" på ett korrekt sätt.

Sv
Resonera om författare, dess texter och tiden de levde i - Lärandematris

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka och resonera om texters budskap
Jag...
 • Sv  E 9
ger ett exempel på hur författaren skriver. beskriver budskap i författarens texter.
ger minst ett exempel på hur författaren skriver och förklarar detta. beskriver budskap i författarens texter och förklarar hur jag drog den slutsatsen.
ger flera exempel på hur författaren skriver och förklarar dessa. beskriver budskap i författarens texter och förklarar hur jag drog den slutsatsen. Jag kopplar mina slutsatser till sådant som jag har varit med om eller hört talats om.
Resonera och dra slutsatser
Jag...
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
ger något exempel på varför jag tror att författaren skrev de texter hen gjorde. ger ett exempel på hur samhället och tiden kan ha påverkat författaren att skriva texterna.
ger några exempel på varför jag tror att författaren skrev de texter hen gjorde. ger några exempel på hur samhället och tiden kan ha påverkat författaren att skriva texterna och förklarar hur jag dragit dessa slutsatser.
ger flera exempel på varför jag tror att författaren skrev de texter hen gjorde. ger flera exempel på hur samhället och tiden kan ha påverkat författaren att skriva texterna. Jag kopplar mina tankar till sådant som jag har varit med om eller hört talats om.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: