Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö åk 5

Skapad 2018-01-05 12:16 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 5 Kemi
Vad är kemi, och när träffar du på kemi i vardagen?Hur många gånger kan du dela en brödbit ? Hur många gånger kan du dela en brödsmula ? Detta och mycket mer kommer du få reda på när du nu ska få fördjupa dig i ämnet kemi!

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • Atomernas kretslopp
 • Vad som menas med uttrycket "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • Några grundämnen.
 • Ämnens tre faser.
 • Kemisk reaktioner.
 • Ämnen som kan lösas i vatten.
 • Några basiska och några sura ämnen.
 • Hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • Hur kunskaper i kemi kan lösa problem
 • Vad som händer med vårt avfall och våra sopor och hur vi kan ta hand om dem.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi läser texter i grundboken.
 • Vi arbetar med aktivitetsboken.
 • Vi ser filmer.
 • Vi har gemensamma genomgångar där vi diskuterar och ställer och svarar på frågor.
 • Vi arbetar praktiskt med olika laborationer och skriver laborationsrapporter.
 • Vi kommer att skriva argumenterande texter kring hållbar utveckling.

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Bedömningsuppgifter
 • Hur du deltar vid laborationer och dina laborationsrapporter
 • Hur du deltar i olika diskussioner
 • Din argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: