👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Puberteten

Skapad 2018-01-05 12:29 i Ramsta skola Uppsala
Detta är en del av ett tema för åk 4-6 som handlar om puberteten. Eleverna kommer att ha samma ledtrådar och en gemensam uppstart, men sedan kommer innehållet att skilja sig åt för de olika årskurserna.
Grundskola 4 Idrott och hälsa Biologi Samhällskunskap
Generativ fråga: Vad kommer hända med mig i puberteten?

Innehåll

Lärandeinnehåll

Varför är kunskapen viktig för människan i världen?

Kunskapen är viktig för att eleven ska förstå vad som händer med den egna kroppen och varför.

Läroplansmål (demokrati, elevinflytande, sociala färdigheter, jämställdhet, skapande, lek):

Elevinflytande - Eleverna får innan temat startar lämna in anonyma önskemål på vad de vill veta mer om när det gäller puberteten. Även från dagen av uppstarten fram till temat börjar och under tiden, får eleverna lämna frågor i en frågelåda om vad de vill veta mer om.

Demokrati - allas rätt att älska vem de vill, sexualitet, hbtq

Övergripande perspektiv (historiskt, miljö, internationellt, etiskt):

Etiskt - allas rätt att bli kär i vem dom vill, att vara som man är

Vad ska eleven förstå efteråt?

Eleven ska vara förberedd på vad som kommer att hända med deras kroppar och förstå att detta är en naturlig del av livet som alla genomgår.

Vilka förmågor utvecklar eleven?

• skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

• undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder (Lgr11, 2017, s. 28)

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften (Lgr11, 2017, s. 253)

 

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: pubertet, kön, mens, tampong, binda, menskopp, livmoder, acne, målbrott, stånd, hormoner

Eleven ska kunna följande fakta: hur tjejers kroppar förändras, hur killars kroppar förändras, varför tjejer får mens

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: 

Vilka frågor ska eleven fundera över under arbetet?

Vad händer med kroppen i puberteten? Vad är undrar jag över? Är jag orolig över något?

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Eftersom detta kan ses som ett förarbete till ett arbetsområde som kommer att läggas mer fokus på under årskurs 5, så kommer inte direkta fakta- och begreppskunskaper bedömas nu. 
De delarna som bedöms under temat är elevernas förmåga att samarbeta i grupp och att skapa olika texttyper med digitala hjälpmedel  (powerpoint på dator och film på ipad) utifrån texter som de analyserat tillsammans.

Hur ska det bedömas?

Formativ bedömning: Gruppernas arbetsprocess

Summativ bedömning: Gruppernas färdiga powerpoints och filmer

Hur vet vi vad eleverna redan kan?

Tidigare undervisning - De har fått lära sig en del om fortplantningen, genom att utgå från djurriket och sen lära sig översiktligt om hur människans fortplantning går till.

 

Lektionsplanering

Lektionsaktiviteter

Följande aktiviteter genomförs: 

Uppstart - Ser på filmen "Pubertetspanik" på filmochskola.se. Eleverna får även skriva anonyma önskemål med vad de vill lära sig mer om.

Grupparbete kring korta faktarutor. Eleverna får om grupper på ca 4 st en faktaruta tilldelad gruppen. Utifrån den korta texten ska de skapa en digital multimodal text, med hjälp av powerpoint. Faktarutorna handlar om ungdomsmottagningen, BRIS, ... och är hämtade ur "Världens viktigaste bok"

Eleverna får olika givna scenarion tilldelade sig i smågrupper som de ska spela upp och filma med en ipad. Grupperna utformas utefter elevernas egna önskemål eftersom scenariona handlar om "pinsamma situationer". När alla eleverna gjort klart sina filmer tittar vi gemensamt på alla gruppers filmer.

Ser på filmerna och diskuterar efteråt.

Information kring menstruation i mindre tjej- respektive kill-grupper med skolsköterskan.

 

Lärandemiljö

Lärmiljö och möblering används så här: 

Följande material och tekniker används: 

Filmer: "Pirr!: När kroppen växer"

"Runt i naturen - Kroppen på G: Man vill ju vara typ i mitten"

"Runt i naturen - Kroppen på G: Kärlek känns i hjärtat"

"Runt i naturen - Kroppen på G: En gång fick jag bröstvärk"

"Runt i naturen - Kroppen på G: Jag nästan längtar efter att få mens"

"Runt i naturen - Kroppen på G: Helt plötsligt fick jag mörk röst" (alla från SLI)

Lärarhandledning till kroppen på G

Bildspel på umo.se; 
http://www.umo.se/Kroppen/Puberteten/Vad-hander-i-killkroppen-i-puberteten/ och 
http://www.umo.se/Kroppen/Puberteten/Vad-hander-i-tjejkroppen-i-puberteten/ 

Frågelådor, 2 st, en i varje klassrum. Med olika fack för kill- respektive tjej-frågor.

"Världens viktigaste bok" av Nathalie Simonsson

Ipads och datorer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6