👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilse – skriva berättelse i sex delar

Skapad 2018-01-06 10:13 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Vilse – skriva berättelse i sex delar Syfte Eleverna tränar på berättelsens olika delar och bygger steg-för-steg ihop delarna till en trovärdig och läsvärd historia. Eleverna tränar även på: att skriva och följa språkets regler (t ex stor bokstav, punkt, fullständiga meningar), att gestalta, dvs levandegöra och språkligt illustrera, känslor, tillstånd och naturen, att använda dramaturgi och att strukturera skrivandet (inledning, röd tråd, avslutning, stycken).
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Du skriver en berättelsen i 6 delar. Vi bygger steg-för-steg ihop delarna till en trovärdig och läsvärd historia.

Innehåll

Vilse – skriva berättelse i sex delar

Mål

"Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar."

Arbetets innehåll

Du ska  träna på 

 • berättelsens olika delar och bygger steg-för-steg ihop delarna till en trovärdig och läsvärd historia. 
 • att skriva och följa språkets regler
 • att gestalta, dvs levandegöra och språkligt illustrera, känslor, tillstånd och naturen,
 • att använda dramaturgi och
 • att strukturera skrivandet (inledning, röd tråd, avslutning, stycken).

Arbetssätt och redovisningsform

Du skriver en berättelse i 6 kapitel:

Kapitel 1: Fängslande inledning
Kapitel 2: Personbeskrivning
Kapitel 3: Miljöbeskrivning
Kapitel 4: Dialog
Kapitel 5: Dramaturgin stegras
Kapitel 6: Avslutning

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning sker enligt 

 • din text
 • din aktivitet på lektionerna

Reflektion

1. Hur har du gjort för att förstå din uppgift innan du sätter igång?

2.Vad tyckte du om arbetet?

3.Vad var svårast?

4.Vad var roligast?

5.Vad har du lärt dig för något nytt ? 

6.Hur tycker du att du uppfyllt dina mål under arbetsområdet? Vad skulle du själv kunnat göra bättre?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 9

Matriser

Ml
Skriva

Din berättelse har ingen mottagare Du berättar i rapporterande stil
Du börjar släppa den rapporterande stilen och börjar berätta alltmer
Din text har balans mellan berättande avsnitt och fungerande dialog Du visar förmåga att inte fastna i konkreta detaljer/ du har förmåga att utelämna det oväsentliga t.ex. återger du inte hela dialoger
Din text har variation - t.ex. växlar du mellan direkt och indirekt tal, du varvar beskrivande avsnitt med händelser som för historien framåt
Intressant innehåll
Din text väcker inte läsarens intresse
Du lyckas hålla kvar läsarens intresse i längre delar
Du håller kvar läsarens intresse i hela texten
Din text fängslar läsaren och du lyckas hålla spänningen genom hela texten.
Trovärdighet
Innehållet i din text är motsägelsefullt Delar av din text känns orimliga
Innehållet i din text är rimligt
Du väljer exempel som passar in i sammanhanget
Innehållet i din text behöver inte vara sant, men du skriver så att det skulle kunna vara det
Person och miljöbeskrivningar
Din text har inga person- och miljöbeskrivningar
Enkla miljö - och personbeskrivningar förekommer i din text.
Du beskriver både inre och yttre egenskaper och stämningar i miljön varvat
Din text har balans mellan olika inslag (person- och miljöbeskrivningar)
Gestaltningar
Du börjar beskriva inre egenskaper och/eller stämningar i miljön
Du börjar använda gestaltningar
Du behärskar gestaltning
Dialog
Dialog finns i din text, men den fungerar inte helt. Läsaren måste läsa om för att förstå Dialogen i din text tillför inte din berättelse något
Du använder dig av fungerande dialog.
Du har förmåga att utelämna det oväsentliga i dialogen.
Du använder dialogen för att föra handlingen framåt Du använder dialogen för att beskriva personer.

Sammanhang och uppläggning

Disposition, struktur och textens uppbyggnad
Du berättar en mycket enkel historia som saknar tydlig början, handling och slut
Din historia hänger ihop, men den kräver omläsning
Din texts olika delar utgör en helhet
Du gör ett säkert upplägg av textens olika delar Du klarar att göra skickliga övergångar mellan olika delar av texten
Röd tråd
Din egen tankegång framgår inte Din text saknar röd tråd Någon del i din text känns ologisk Slutet på din text är obearbetat eller slarvigt och håller lägre kvalitet än den övriga texten
Du berättar om händelserna kronologisk ordning. Delar av din text är outvecklad och bör byggas ut
Du berättar om sammanhang inte enbart kronologiskt. Historien berättas t.ex. med tillbakablickar eller med ramberättelse
Du har väl valt uppläggningen av ämnet

Språklig kvalitet och skrivregler

Du använder mycket enkla och konkreta ord
Du använder ibland ett korrekt och varierat språkbruk (SV)
Du använder ord korrekt och varierat
Ditt ordval är varierat och specifikt
Du använder talspråksformer av ord Du skiljer inte på tal- och skriftspråk
Du använder begrepp som du inte helt behärskar
Du klarar att använda abstrakta begrepp korrekt
Du visar ett visst sinne för underfundiga formuleringar och/eller humoristiska vändningar
Meningsuppbyggnad
Din text har en mycket enkel meningsbyggnad
Din text har korrekt meningsbyggnad. Du använder olika typer av bisatser
Din text har varierad meningsbyggnad
Du visar medvetenhet om meningsbyggnadens betydelse för textens stil
Du behärskar inte skrivreglerna
Du behärskar de vanligaste skrivreglerna huvudsak korrekt
Du behärskar de vanligaste skrivreglerna korrekt
Din text är lätt att läsa, dvs. du behärskar i stort sett skrivreglerna-
Bearbetning av text
Din text är inte bearbetad
Du har språkligt bearbetat din text
Du har tagit emot responsen och använt dig av den
Din bearbetning av texten har gjort den bättre