Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy and myth Spotlight 8 Unit 3

Skapad 2018-01-06 12:16 i Eriksbergsskolan Uppsala
Spotlight åk 8
Grundskola 8 Engelska
I like nonsense, it wakes up the brain cells. Fantasy is a necessary ingredient in living, it's a way of looking at life through the wrong end of a telescope. Which is what I do, and that enables you to laugh at life's realities.

- Dr. Seuss

Innehåll

Syfte

Se nedan, utdrag ur läroplanen.

Centralt innehåll

Se nedan, utdrag ur läroplanen.

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är klart ska du ha tränat på dessa olika förmågor:

 • muntlig interaktion - genom deltagande i samtal och diskussioner på engelska under lektionstid.
 • muntlig presentation - genom gruppvis presentation av varelser från "Fantasy-världen"
 • skriftlig produktion - genom att skriva och lämna in en fantasyberättelse.
 • läs- och hörförståelse - genom att läsa och lyssna på olika texter.

 

Undervisningen

Under den första halvan på terminen kommer vi arbeta med området "Fantasy and myth". Vi kommer gemensamt att arbeta med texterna: The Magic Castle och World of Warcraft. Därefter kommer vi i olika omfattning jobba med de övriga texterna: The Inhabitants of the World of Fantasy, A Mysterious Man With Golden Eyes och Discovery

Glosor kan tränas med hjälp av dessa länkar:

Förutom att läsa/lyssna på de olika texterna i textboken kommer vi att göra övningar kopplande till dem i övningsboken. Från övningsboken kommer vi även att plocka uppgifter som tränar grammatiska detaljer i språket rörande verbformer, prepositioner och "would/should".

En längre skrivuppgift ska göras, där historien utvecklas genom att ni slumpvis får fram vilka karaktärer som ska ingå och vad som är huvudhandlingen i berättelsen.

Ni ska även gruppvis ta reda på och berätta om olika varelser från "Fantasy-världen". Till detta kommer ni att få använda Spotlightböckerna, men även söka information på internet.

 

Bedömningen

Bedömningen sker både under lektionstid, i deltagandet i samtal/diskussioner och genomförandet av presentation. Bedömning görs också på din skrivna Fantasyberättelse och på läs-/ hörförståelseprov i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: