Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bä, bä vita lamm - Bondgården förr och nu

Skapad 2018-01-06 13:44 i Pepparedsskolan Mölndals Stad
Vi lär oss om livet på en bondgård. Vi lär oss om gårdens djur och växter. Vi lär oss om hur det var förr och hur det är nu.
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3) SO (år 1-3) Teknik Biologi
Bä, bä vita lamm, har du någon ull? Ja, den här kända barnvisan har du säkert sjungit någon gång, men vet du något mer om lammets familj och andra djurfamiljer på bondgården? Vad använder man de olika djuren till och vad mer gör man på en bondgård? Det ska vi ta reda på under ett par veckor i vår!

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN

Du ska:

 • Kunna namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren
 • Kunna vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas
 • Veta var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk
 • Känna till vilken mat vi får från bondgården
 • Kunna namnge ett par av våra vanligaste sädesslag
 • Kunna skriva enklare faktatexter om några av djuren
 • Kunna göra jämförelser om livet på bondgården förr och nu
 • Kunna hur några jordbruksredskap förändrats över tid
 • Veta vad ekologisk mjölk och ekologiskt kött är

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Vi kommer att:

 • Läsa enkla faktatexter om bondgårdsdjur
 • Skriva enkla faktatexter
 • Titta på "små" bondgårdsfilmer
 • Lyssna på en skönlitterär berättelse om bondelivet
 • Titta på och undersöka olika sädesslag samt tala om vad de används till
 • Göra ett studiebesök på en bondgård 
 • Prata om vilken mat som kommer från bondgården
 • Sjunga sånger om bondgårdens olika djur
 • Prata om vad ett ekologiskt jordbruk är.

 DETTA SKA BEDÖMAS

Vi kommer bedöma  din förmåga att:

 • Aktivt delta i diskussioner och samtal
 • Benämna några av de vanligaste bondgårdsdjuren
 • Kunna djurens olika namn i en familj (ko, tjur och kalv)
 • Skriva en enklare faktatext
 • Kunna namnet på ett par vanliga sädeslag
 • Kunna skillnaden på några jordbruksredskap förr och nu

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: