Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Robinson Crusoe-8B

Skapad 2018-01-06 17:58 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Robinson Crusoe-läsning av bocken och sammanfattning
Grundskola 8 Engelska
Den skriftliga och den muntliga förmågan i Robinson Crusoes miljö!

Innehåll

Syftet med "Robinson Crusoe" planeringen är att förbättra den muntliga och den skriftliga förmågan i Engelska. Ett annat intilliggande syfte är förbättring av ordförrådet. Robinson Crusoe är ett omfattande uppgift som sträcker sig under många veckor eftersom den täcker två stora förmågor i ämnet!

Steg att följa:

1. Du lyssnar på bocken via Inläsningtjänst och efter varje kapitel gör du en kort sammanfattning.

2. När du är färdig med alla kapitlen då går du igenom det hela.

3. I en liten grupp kommer du att jobba med några frågor angående själva boken. frågor som vi diskutera tillsammans. 

 

När vi är färdiga med allt, bedöms den skriftliga och den muntliga förmågan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Engelska 7-9

Skriva engelska

Eleven ska kunna skriva texter i olika genrer. Eleven ska också kunna göra förbättringar av sina egna texter. I interaktion med andra ska eleven kunna göra sig förstådd och i någon grad anpassa till syfte, mottagare och situation. Eleven ska också i någon mån hitta strategier som löser problem och förbättrar sin produktion.
F
E
C
A
Skriftliga framställningar
Eleven når för tillfället inte upp till kunskapskraven.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Anpassning till syfte, mottagare och smamanhang
Eleven når för tillfället inte upp till kunskapskraven.
Du behöver träna mer på att anpassa din text efter syfte, mottagare och situation.
Du kan formulera dig med viss flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan formulera dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förbättringar av den egna produktionen
Eleven når för tillfället inte upp till kunskapskraven.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Skriftlig interaktion
Eleven når för tillfället inte upp till kunskapskraven.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med viss flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

En
Engelsk muntlig redovisning

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Disposition
Du framför ditt innehåll på ett förståligt sätt med en rod tråd
Du har planerat din presentation, har inledning och avslutning
Du har planerat din presentation, har en genomtänkt inledning och avslutning
Reflektioner och slutsatser
Din framställning har en liten andel reflektioner
Du gör ansatser till både personliga reflektioner och slutslatser, men du når inte helt fram.
Du har med personliga reflektioner och slutsatser och kan framföra dem på ett fullgott sätt.
Flyt i språket
Du för fram ditt budskap på en godkänd språknivå, dvs. de språkfel som görs påverkar ej förståelsen
Du visar att du behärskar basgrammatiken väl
Du visar att du i stort behärskar grammatiken i alla olika former och meningsbyggnad
Ordförråd
Du använder ett grundläggande ordförråd
'Du använder ett varierat ordförråd
Du har ett varierat och avancerat ordförråd
Uttal och intonation
Du uttalar de engelska orden på ett förståligt sätt
Du uttalar de engelska orden på ett mestadels korrekt sätt och har ett bra flyt
Du uttalar de engelska orden korrekt med ett naturligt flyt och intonation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: