Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom

Skapad 2018-01-07 10:33 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Detta är ett kort arbetsområde där vi går igenom de grundläggande kunskaperna om judendom.

Innehåll

Detta är ett arbetsområde som sträcker sig över 5 lektioner (v. 43-48).

Det är tre lektioner med genomgångar och en lektion för repetition.

Området avslutas med ett prov v. 48

Vi kommer att använda oss av Gleerups och den här siten:

Site:

https://sites.google.com/view/jopehato5re/startsida

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Judendom

E
C
A
Tolkningar och bruk inom Judendom
Kunskaper om olika centrala tankegångar inom judendom och dess historia.
Eleven har grundläggande kunskaper om judendomens centrala tankegångar. Eleven kan på ett enkelt sätt berätta om judendomens historia.
Eleven har goda kunskaper om judendomens centrala tankegångar och kan analysera dessa ur flera olika perspektiv. Eleven kan redogöra för judendomens historia och dess betydelse för judarna idag.
Eleven har mycket goda kunskaper om judendomens centrala tankegångar och kan analysera dessa ur flera olika perspektiv samt se ett helhetsperspektiv och jämföra dessa med andra religioner. Eleven kan på ett tydligt och strukturerat sätt redogöra för judendomens historia och dess betydelse för judarna idag samt analysera det ur flera olika perspektiv.
Påverkas och samspel med samhället
Hur samspelet mellan judendomen och samhället är idag och hur de har förändrats över tid.
Eleven kan på ett enkelt sätt berätta om hur samspelet mellan judar och samhället har sett ut förr i tiden och hur det ser ut idag.
Eleven kan på ett utvecklat sätt berätta om hur samspelet mellan judar och samhället har sett ut förr i tiden och hur det ser ut idag samt varför denna utveckling har skett och analysera detta ut flera olika perspektiv.
Eleven kan på ett väl utvecklat sätt berätta om hur samspelet mellan judar och samhället har sett ut förr i tiden och hur det ser ut idag samt varför denna utveckling har skett och analysera detta ut flera olika perspektiv. Eleven kan också dra paralleller till andra religioner eller andra historiska skeenden.
Identitet
Hur judendomen påverkar judarnas identitet.
Eleven kan göra en enkel analys om hur judendomen kan påverka en människas identitet och varför judarnas identitet ser ut som den gör.
Eleven kan på ett tydligt sätt redogöra för hur judarnas identitet ser ut och analysera varför den gör det kopplat till centrala tankegångar och judarnas historia.
Eleven kan på ett mycket tydligt sätt redogöra för hur judarnas identitet ser ut och analysera varför den gör det kopplat till centrala tankegångar och judarnas historia. Eleven kan också analysera hur judarnas identitet kan komma att ändras i framtiden kopplat till olika skeenden i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: