Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De globala målen för hållbar utveckling

Skapad 2018-01-07 14:19 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 9 Samhällskunskap Geografi
Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem.

Innehåll

INNEHÅLL

Vi arbetar med det här för att

 • Du ska få större kunskap och den värld du lever i

 • Du ska få en djupare förståelse för att vår värld ständigt förändras. 

 • Du ska få kunskap om de Globala målen för hållbar utveckling och förståelse för hur vi tillsammans kan göra skillnad.

 

BEGREPP

Vi kommer att diskutera viktiga begrepp under arbetets gång.

 

ARBETSMATERIAL OCH ARBETSFORMER

 • Vi kommer att använda läromedlet "Koll på världen" som du kan ladda ner till din bokhylla på inläsningstjänst.

 • Vi kommer att använda oss av sidorna Gapminder, Globala målen för hållbar utveckling och  Livets lotteri - Rädda barnen

 • Under arbetets gång kommer vi att lägga upp filmklipp, träningsblad, sidhänvisningar m.m. på Unikum under blogginlägget "Globala målen - repetition och fördjupning".

 • Läxa är att se ett avsnitt av "Geografens testamente - Europa" varje vecka. Om man vill kan man se veckans avsnitt på läxhjälpstiden (torsdagar klockan 9.00-10.00.)  

 • Om du ska träna namngeografi hemma rekommenderar vi seterra.com. Det går att ladda ner en gratisversion till mobilen! 

 • Vi kommer att använda kooperativa strukturer i undervisningen.

 

GODTAGBARA RESULTAT

Du har baskunskaper om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är. 

Du kan använda kartor och andra källor (tabeller, diagram m.m.) på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källor kan användas.

Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.

 

BEDÖMNING

Inlämningsuppgifter och skriftliga prov.

 

TIDSPLAN 

Vecka 2-7

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6

Matriser

Sh Ge
De globala målen för hållbar utveckling

Tillräkliga kunskaper
Namngeografi
Du har ... om geografiska namn i Europa. Du beskriver och jämför på ett... var saker ligger och hur stora de är.
baskunskaper ganska bra
goda baskunskaper bra
mycket goda kunskaper mycket bra
Ojämlika levnadsvillkor
Du kan resonera om varför det finns orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar i världen och vad det får för följder. Du ger...förslag på hur människors liv kan förbättras.
enkla
utvecklade
välutvecklade
Använda kartor, tabeller och diagram
Du kan använda kartor, tabeller och diagram på ett...sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett...sätt hur olika källor kan användas.
ganska bra enkelt
bra utvecklat
mycket bra välutvecklat
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: