Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parafras

Skapad 2018-01-07 15:28 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Du ska göra en bild som kallas Parafras.
Grundskola 6 Bild
Parafras är en imitation eller vidareutveckling av en originalbild, där du inspireras av en tavla och plockar delar av den, t ex färgerna, eller motivet, eller hur bilden är uppbyggd. Man kan tydligt se vilken originalbilden är. Ofta lägger man till humoristiska detaljer eller händelser i bilden.

Innehåll

Mål

Målet med arbetsområdet:

 • använda tekniker, verktyg och material till att genomföra uppgiften
 • granskning och användande av historisk konstbild
 • utveckla idéer
 • visa en händelse i din bild

Redovisningsform

Redovisning sker genom inlämning av en färdig parafrasbild samt skriftlig redovisning och utvärdering.

 

Bedömning

Den huvudsakliga bedömningen görs på din arbetsprocess samt den inlämnade bilden och skriftlig redovisning/utvärdering.
Uppgifter

 • Parafras

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Bild Matris Parafras

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder
Hur eleven framställer berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser. Bildspråk och uttrycksformer visar budskapet.
Du jobbar med ett enkelt motiv utan så mycket detaljer. Din bild visar en enkel händelse, som liknar originalbildens.
Du jobbar med en detaljerad bild. Din bild visar en tydlig och detaljrik händelse, som du själv kommit på. Du har inspirerats av originalbilden. Man kan se vilken originalbilden är, men du har gjort den till din egen.
Du har gjort en intressant och detaljerad bild. Din bild är händelserik, och stämningsfull. Den visar en tydlig och händelse som du själv hittat på och utvecklat. Du har inspirerats av originalbilden. Man kan se vilken originalbilden är, men du har gjort den till din egen.
Tekniker, verktyg, material
Hur eleven använder tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
Du har blandat tekniker, verktyg och material på en enkel nivå.
Du har blandat tekniker, verktyg och material på en utvecklad nivå.
Du har blandat tekniker, verktyg och material på en välutvecklad nivå.
Kombinera bildelement
Hur eleven kombinerar bildelement. Bildkomposition. * Då du ska använda originalets bildkomposition, tittar vi mer på hur du jobbar med att få in egna element i bilden.
Din bildkomposition är lik originalbildens. Du har till stor del ritat/målat av. Du har några få egna detaljer med i bilden.
Din bildkomposition är lik originalbildens. Du visar djup i bilden på ett korrekt sätt. Du har lagt till fler egna detaljer, så att bilden blir mer personlig.
Din bildkomposition är lik originalbildens. Du har byggt upp bilden på ett balanserat sätt. Du visar djup i bilden på ett korrekt sätt. Du har lagt till flera egna detaljer, så att bilden blir mer personlig.
Utveckla idéer
Hur eleven utvecklar idéer inom ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Din bild och originalets händelse liknar varandra mycket.
Du har utvecklat en egen idé men som påminner om originalet.
Du har utvecklat en egen idé som skiljer sig från originalet.
Formulera och välja handlingsalternativ
Hur eleven driver sitt eget arbete framåt (genom att formulera och välja handlingsalternativ).
Du har med hjälp genomfört uppgiften på en enkel nivå.
Du har själv drivit ditt arbete framåt, och kommit på lösningar till dina problem på ett utvecklat sätt.
Du har själv drivit ditt arbete framåt, och kommit på lösningar till dina problem på ett välutvecklat sätt.
ge omdömen om arbetet
Hur eleven ger omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du ger enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: