Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen och jag

Skapad 2018-01-07 15:38 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk Geografi

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla förmågan att: 

 • använda en karta och/eller jordglob för att göra enkla undersökningar av omvärlden.
 • beskriva och återge lägen med hjälp de fyra väderstrecken.
 • namnge världsdelarna och världshaven samt peka ut dessa på en karta och/eller en jordglob.
 • använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
 • jämföra barns levnadsförhållande i världen.
 • förklara sin egen vardag.

 

Undervisningens innehåll

 • Du kommer att få arbeta med kartboken och/eller en jordglob.
 • Du ska få träna på att återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken.
 • Du ska få lära dig vilka världsdelar som finns och även var de ligger.
 • Läsa och samtala om boken "En dag i livet"
 • Skriva om din egen dag i livet.

 

Detta kommer att bedömas:

På vilket sätt du:

 • använder en karta och/eller en jordglob för att göra enkla undersökningar och jämförelser av omvärlden.
 • återger lägen med hjälp de fyra väderstrecken.
 • kan namnge världsdelarna och världshaven samt peka ut dessa på en karta och/eller en jordglob.
 • förstår och använder ord och begrepp som hör till arbetsområdet.
 • hur du utvecklar och bearbetar din text om "din dag i livet".

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: