👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken åk 1

Skapad 2018-01-07 16:43 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Vilket är ditt drömyrke? Innan du svarar på frågan ska du få lära dig om olika yrken och varför de är viktiga i vårt samhälle.

Innehåll

Mål för elev

Du ska få lära dig:

 • Om yrken och verksamheter i samhället och vad de har för funktion.
 • Att intervjua vuxna och återge informationen. 
 • Att ta del av information i olika medier och samtala om samhällsfrågor.
 • Att återge information genom att skriva enkla texter.

Innehåll

I detta arbetsområden kommer du att få arbeta med yrken och olika verksamheter i vårt samhälle. Du kommer att delta och arbeta i olika arbetsformer och metoder.

Genomförande

Du kommer att få:

 • Ta del av genomgångar och höra vuxna berätta om olika yrken.
 • Leta och läsa fakta från olika ställen t ex böcker, broschyrer och internet.
 • Se korta filmer "Drömyrket" på UR.
 • Samtala om yrken/samhällsfunktioner.
 • Arbeta med ord och begrepp i svenska som handlar om yrken/samhällsfunktioner.
 • Intervjua vuxna och återge informationen i enkla texter.
 • Skriva och berätta vilket som är ditt drömyrke och skapa beskrivande figurer till.

Redovisning

Vi kommer att bedöma att du på lektioner, i samtal och text/bild visar att du:

 • Känner till olika yrken och verksamheter i samhället.
 • Kan ge exempel på likheter /olikheter i människors yrkesliv.
 • Kan återge information i en enkel faktatext.
 • Kan återge information utifrån en intervju.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3