Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden och Baltikum

Skapad 2018-01-07 19:15 i Nolbyskolan Alingsås
Vi kommer att arbeta med Norden och Baltikum samt de nordiska språken. Vi kommer att följa Holger och Mårten i Geografens testamente och se filmer från de nordiska och baltiska länderna. Vi kommer också att läsa texter och diskutera vad vi sett och läst samt reflektera kring egna erfarenheter och förkunskaper.
Grundskola 5 Svenska Geografi

Du kommer nu att få lära dig mer om Norden och de baltiska länderna. Du kommer att få följa med Holger och Mårten på deras resa genom Norden . Vi kommer att arbeta med likheter och skillnader mellan de nordiska och baltiska länderna vad beträffar språk, miljö, natur, befolkning, storlek, flagga, naturtillgångar och vad de flesta människorna arbetar med.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall utveckla din förmåga att använda och förstå kartan.                                                                                                                                 Du ska kunna namnge de nordiska och de baltiska länderna, deras huvudstäder, viktiga städer, hav och berg.
Du ska få förståelse för hur det geografiska läget och naturtillgångar påverkar invånarantal och vad de livnär sig på.                                          Du skall utveckla din förmåga att se skillnader och likheter mellan de nordiska länderna och dess befolkning.
Du ska få kunskap om de olika nordiska språken samt höra och se likheter och skillnader dem emellan.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • titta på filmer och diskutera kring dessa
 • läsa i läroböcker
 • arbeta med frågor och frågeställningar, skriftligt och muntligt
 • lyssna på de olika språken
 • ha grupparbete
 • redovisa ett land som du har skrivit om i grupp
 • göra ett kunskapsprov

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna namn och läge på några orter, berg, hav och vatten i Norden och Baltikum.
 • kunna begrepp som hör till arbetsområdet.
 • kunna beskriva naturlandskapen i Norden och Baltikum.( Var finns fjäll, skog mm.)
 • kunna berätta var befolkningen bor och varför.
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska och baltiska länderna.
 • se likheter och skillnader mellan de nordiska språken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6

Matriser

Sv Ge
Norden och Baltikum åk 5

Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nordens länder
Du ska veta vilka de nordiska länderna är samt kunna placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss hjälp tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med stor säkerhet tala om vilka de nordiska länderna och placera ut dem på en karta över Norden.
Huvudstäder i Norden
Du ska veta vad huvudstäderna heter i de nordiska länderna samt kunna placera ut dem på en karta över Norden
Du kan med viss hjälp tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med viss hjälp placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan placera ut dem på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet tala om vad huvudstäderna i de nordiska länderna heter och kan med säkerhet placera ut dem på en karta över Norden.
Namngeografi
Namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter.
Du kan med viss hjälp några namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med viss hjälp placera ut några av dem på en karta över Norden.
Du kan med viss säkerhet flera namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med viss säkerhet placera ut flera av dem på en karta över Norden.
Du kan med säkerhet flera namn och läge på viktigare öar, vatten, berg och orter i Norden. Du kan med säkerhet placera ut flera av dem på en karta över Norden.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information. Känna till skillnaden mellan topografiska och tematiska kartor.
Du kan förklara vad några av färgerna och kartsymbolerna betyder. Du kan med hjälp söka information i en kartbok. Du kan med viss hjälp förklara skillnaden mellan topografiska och tematiska kartor.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss hjälp använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med viss säkerhet hitta information i en kartbok. Du kan med viss säkerhet förklara skillnaden mellan topografiska och tematiska kartor och kan ge något exempel på vilken information man kan få från dem.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med säkerhet använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med säkerhet hitta information i en kartbok och använder dig då av registret. Du kan med säkerhet förklara skillnaden mellan topografiska och tematiska kartor och kan ge flera exempel på vilken information man kan få från dem.
Ord och begrepp
Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t ex klimat, landskap, årstider, väderstreck.
Du känner till en del geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Natur- och kulturlandskap
Kunna förklara skillnaden mellan ett naturlandskap och ett kulturlandskap. Kunna ge exempel på ett par natur- och kulturlandskap i Norden/Baltikum. Känna till processen bakom samt deras utmärkande drag.
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Norden/Baltikum. Du kan med hjälp förklara processerna bakom.
Du kan ge några exempel på olika natur- och kulturlandskap i Norden/Baltikum. Du kan med viss hjälp förklara processerna bakom och deras utmärkande drag.
Du kan ge flera exempel på olika natur- och kulturlandskap i Norden/Baltikum. Du kan med säkerhet förklara processerna bakom och deras utmärkande drag samt ge något exempel på hur dessa påverkar människor och natur.
Befolkning
Fördelningen av Nordens och Baltikums befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens och Baltikums befolkning och kan med viss hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens och Baltikums befolkning och kan med viss hjälp ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Nordens och Baltikums befolkning och kan ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvens av denna.
De nordiska språken
Språkbruk i Norden. Några ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem.
Du känner till några vanliga ord och begrepp i de nordiska språken och kan med viss hjälp göra enkla jämförelser mellan dem och visa på likheter och skillnader.
Du känner till några vanliga ord och begrepp i de nordiska språken och kan med viss säkerhet göra enkla jämförelser mellan dem och visa på likheter och skillnader.
Du känner till några vanliga ord och begrepp i de nordiska språken och kan med säkerhet göra enkla jämförelser mellan den och visa på likheter och skillnader.

Baltikum

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Baltikums länder
Du ska veta vilka de baltiska länderna är samt kunna placera ut dem på en karta över Baltikum.
Du kan med viss hjälp tala om vilka de baltiska länderna är och placera ut dem på en karta över Baltikum.
Du kan med viss säkerhet tala om vilka de baltiska länderna är och placera ut dem på en karta över Baltikum.
Du kan med stor säkerhet tala om vilka de baltiska länderna är och placera ut dem på en karta över Baltikum.
Huvudstäder i Baltikum
Du ska veta vad huvudstäderna heter i de baltiska länderna samt kunna placera ut dem på en karta över Baltikum.
Du kan med viss hjälp tala om vad huvudstäderna i de baltiska länderna heter och kan med viss hjälp placera ut dem på en karta över Baltikum.
Du kan med viss säkerhet tala om vad huvudstäderna i de baltiska länderna heter och kan placera ut dem på en karta över Baltikum.
Du kan med säkerhet tala om vad huvudstäderna i de baltiska länderna heter och kan med säkerhet placera ut dem på en karta över Baltikum.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: