Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyheter och Mänskliga rättigheter

Skapad 2018-01-07 19:44 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Under det här arbetsområdet kommer vi att undersöka och diskutera olika nyheter i Sverige och i världen. I dessa undersökningar kommer vi också komma in på och diskutera mänskliga rättigheter med extra fokus på barns rättigheter i samhället.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • fundera kring olika nyheter och vad du tycker om det som händer i Sverige och i världen. 
 • fundera över mänskliga rättigheter, varför de finns och varför det kan vara bra att de finns. 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • visa kunskaper om några mänskliga rättigheter, med fokus på barns rättigheter, och vad det kan innebära hemma och i skolan.
 • med hjälp av enkla nyheter få reda på vad som händer i Sverige eller i världen samt visar att du kan ställa frågor och fundera kring vad du tycker om det du får reda på. 

Hur ska det bedömas?

 • gemensamma samtal och diskussioner
 • arbete under lektionstid
 • ta reda på en egen nyhet och redovisa den

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Läsa och titta på nyheter
 • Eget arbete
 • Film, ljudklipp och skönlitterära texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Sh  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  Sh   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  Sh   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: