👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget bildarbete

Skapad 2018-01-08 08:13 i Ugglums skola 5-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Bild
Utgå från en -ism, en konstnär eller en teknik som intresserar dig.

Innehåll

Vad och hur ska du göra?

Du har stor valfrihet i uppgiften när det gäller teknik och metod. Hämta inspiration från en -ism. konstnär eller teknik. Planera för ditt bildutsnitt om du tex valt teckning eller måleri. Ska du ha ett särskilt tema? Bakgrund, förgrund, perspektiv, motiv och detaljer. Färgskala, ljus, skugga och kontrast. Helheten är viktig. 

 

  • Titta i länkarna för att hitta inspiration från olika konstformer/konstnärer. 
  • Gör en Mindmap och visa för respons. (din idé- metod/teknik-material)
  • Använd ord/begrepp som gäller utifrån dina val. Tänk på detta när du skriver i lärloggen också!
  • Skapa en lärlogg som heter: "eget bildarbete"

Du redovisar din arbetsprocess i lärloggen här på Unikum från idé till färdigt resultat utifrån punkterna: (Kopiera dessa punkter in i din logg så du har dem där!)

Idé/inspiration (konstform/konstnär, berätta vad du tänker göra och vad som är speciellt med just konststilen/-ismen)

Teknik/Metod

Material

Arbetsprocess (Hur gör du? Vad händer? Ändringar du gör, varför? Tekniska svårigheter, hur löser du dem?)

Lägg in bilder från ditt arbete. Ca 4-5 bilder kan vara lagom. En på skiss, två från din process och ett på resultatet.

Resultatet (Uppnådde du din idé? Hur blev det? Borde du gjort något annorlunda?)

 

OBS! Ta aktivt handledning under arbetets gång för feedback!

 

Google sökord:

ismer

art types

Användbara sidor:

https://www.behance.net/

pinterest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför ska du göra detta?

Vi jobbar med förmågorna att Undersöka, kommunicera, skapa, presentera och analysera i denna uppgift! 

Du förväntas innan du börjar gymnasiet kunna genomföra ett arbetsområde från idé till färdigt resultat. Fantasi och kreativitet är förmågor som är mycket användbara i såväl skolan/yrkesliv som privatliv. Stöta på problem och motgångar, hitta lösningar, tolka, analysera och reflektera över sig själv och omvärlden. Sätta ord på vad man gör och varför. Se samband, orsaker och konsekvenser. 

 

Matriser

Bl
BILD kunskapskrav åk 7-9, Ugglum

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
  • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
E
C
A
Skapa/Undersöka
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Skapa/Undersöka
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Skapa/undersöka
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Analysera
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Presentera
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.