Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska vt åk 4

Skapad 2018-01-08 10:06 i Dalhemsskolan Helsingborg
Terminsplanering i ämnet engelska höstterminen 2014
Grundskola 4 – 6 Engelska
Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,
 • att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift
 • att uttrycka dig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta, beskriva eller säga vad du tycker
 • att hitta språkliga strategier för att göra dig förstådd eller förstå andra, tex hitta lösningar när du inte vet vad ett ord heter
 • att anpassa ditt språk efter mottagare, syfte, och sammanhang/situationer
 • att reflektera kring hur det är att leva i länder där man talar engelska och t.ex. göra jämförelser med det egna landet 

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Clothes
 • Hobbies
 • Weather and Seasons
 • Food
 • School
 • Travelling

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • lyssna på talad engelska från olika delar av världen
 • tala engelska så mycket som möjligt under lektionerna i helklass eller i mindre grupper
 • läsa olika texter (först och främst i läroboken Happy men också andra texter)
 • utöka ordförrådet genom att träna in ord och begrepp
 • skriva olika texter
 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex.grammatiska regler)
 • titta på engelskspråkiga filmer
 • använda digitala verktyg för att kunna förbättra språket, t ex Intowords, Happy Web och Google Translate  

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • förstår innehållet i en text när du läser
 • förstår vad andra säger, t ex när du deltar i samtal eller lyssnar på talad engelska 
 • uttrycker dig i tal och skrift så andra förstår
 • hur du löser språkliga svårigheter när du inte förstår

Bedömningen sker fortlöpande på lektionerna, d v s hur delaktig du är på lektionerna men också med skriftliga och muntliga diagnoser och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: