Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiskt forum 2018

Skapad 2018-01-08 10:13 i Pysslingen Förskolor Pipmakaren Pysslingen
Förskola
Pedagogiskt forum VT-2018 Vi fortsätter att ha pedagogiskt forum den första varje månad. Vi sätter upp olika Teman för respektive månad. Där varje representant ser till att varje arbetslag ser över hur man på sin avdelning arbetar med just detta tema. Innan pedagogiskt forum ska alla avdelningar ha med dig en reflektion kring arbete på avdelningen att diskutera och dela. Förslag för att nyttja tid ca: 30 min på APT för att i storgrupp reflektera och se varandras arbete kring just månadens tema. Vi gör extra plats för IKT då det kommer komma in i läroplanen inom snar framtid. Januari: Estetiska ämnen- Dans, musik, drama, konst alla skapande konstformer. Februari: Lärmiljöer Mars: Naturkunskap/teknik April: Diskrimineringsplan/likabehandling- normer och värden Maj: IKT Juni: Mångfald Delaktiga i terminens pedagogiska forum är: Carolina, Sara, Lena, Pernilla, Heléne och eventuellt Anna. Protokoll för varje pedagogiskt forum och APT ska skrivas och skickas ut för alla att läsa efter.

Uppgifter

  • Måndag 8/1-18

  • Onsdag 7/3-18

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: