👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Nybörjare Språkintroduktion

Skapad 2018-01-08 10:20 i Ale Gymnasium Ale
Engelska för de som är helt nyanlända i Sverige
Grundskola 1 – 6 Engelska
Vi börjar från början.........

Innehåll

Syfte (Varför ska vi göra det här)

Du ska utveckla förmågan att:

 * Förstå talad engelska på en enkel nivå

* Kunna tala, läsa och skriva engelska på en enkel nivå

 

Konkretisering av mål (Vad ska vi göra)

Vi ska jobba med olika bekanta ämnesområden som t ex siffror, klockan, färger, djur, sport, jobb, familj, kläder, möbler, vardagsengelska, grammatik, ord, fraser och formuleringar.  Vi jobbar muntligt, skriftlig, läser och lyssnar. 

 

Genomförande (Hur ska vi jobba)

 Du arbetar med din bok English from the beginning 1. Du kan lyssna på bokens webapp och göra olika övningar. Du kan också lyssna på olika youtubeklipp.

Vi kommer att skriva, tala och lyssna. . Du kommer att ha tillgång till bilder för att öka förståelsen. Läraren går igenom olika moment och ni repeterar och övar tillsammans

 Vi kommer att jobba med hur ord och fraser används samt vilka formuleringar som används för att inleda och avsluta ett samtal.

 

 

Bedömning (Vad ska bedömas)

 

Förmågorna läsa, skriva och lyssna bedöms fortlöpande under lektionstid samt vid några provtillfällen.

Förmågan att tala bedöms även den fortlöpande under lektionstid. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3