👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det var en gång... Sagoprojekt

Skapad 2018-01-08 10:28 i Forssaklackskolan Borlänge
I detta arbetsområde utforskar vi genren sagor. Vi tränar på att berätta sagor med hjälp av bilder och om du vill kan din saga bidra till en bättre värld.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
I detta arbetsområde utforskar vi genren sagor. Vi tränar på att återberätta sagor med inlevelse, analyserar sagor och söker efter underliggande budskap samt förnyar sagor på ett kreativ sätt.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

 • Hur en saga är uppbyggd.
 • Vad som kännetecknar genren. 
 • Känna till några klassiska sagor.
 • Tolka sagors budskap förr och i modern tid.
 • Att planera och genomföra muntliga framträdanden av en saga genom att återberätta den med hjälp av stödord. 
 • Att med olika kreativa medel förnya en saga t.ex. med teater, film, eget skrivande eller bild.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att gå igenom olika typer av sagor t.ex. fabel, folksagor, konstsagor och fantasy.
 • Vi går igenom hur en saga är uppbyggd och läser tillsammans några olika klassiska sagor.
 • Vi kommer att se på film och i den se sagans mönster.

Du ska

 • När du valt din saga ska du öva på att återberätta den med hjälp av stödord.
 • Göra en skriftlig analys av sagan där du både visar på sagans mönster och underliggande budskap.
 • Bearbeta en saga på valfritt sätt genom t.ex. film, teater, eget skrivande eller bild.


Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

 • Se hur väl du vet vad som kännetecknar en saga och hur du tolkar underliggande budskap.
 • Se hur väl du återberättar din saga med inlevelse.
 • Se hur väl du på ett kreativt sätt bearbetar och presenterar en saga.

Uppgifter

 • Återberätta saga

 • Analys av sagans genre och budskap

 • Bearbetning av saga

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
Sagoberättande

Bra
Mycket bra
Utmärkt
Förberedelse
Förberedd
Bra förberedd
Mycket bra förberedd
Publikkontakt och berättarteknink
Du har ögonkontakt med din publik. Du pratar i lugn takt och man hör och förstår allt du berättar
Du pratar i lugn takt och man hör och förstår allt du berättar. Du har ögonkontakt med din publik och använder din röst för att engagera dem.
Du har ögonkontakt med din publik och använder din röst och ditt kroppsspråk för att engagera dem. Du gestaltar sagan med inlevelse så att berättelsen och karaktärerna får liv.
Berättelse
Du har med huvuddragen i sagan så att berättelsen är förståelig.
Du berättar sagan så att den röda tråden är tydlig och har med några detaljer som gör den mer levande.
Du berättar sagan på ditt eget sätt.Den röda tråden är tydlig och berättelsen är varierad och detaljerad.

Sv SvA
Analys och budskap

Bra
Mycket bra
Utmärkt
Genre och typiska tecken
I analysen av din saga känner du igen något eller några typiska tecken för saga och du kan också sätta in sagan i rätt genre. Du kan i viss grad motivera dina svar.
I analysen av din saga känner du igen några typiska tecken för saga och du kan också sätta in sagan i rätt genre. Du kan motivera dina svar på ett utvecklat sätt.
I analysen av din saga känner du igen några typiska tecken för saga och du kan också sätta in sagan i rätt genre. Du kan motivera dina svar på ett välutvecklat sätt.
Budskap förr och nu
Du resonerar om din sagas budskap på ett enkelt sätt.
Du resonerar om din sagas budskap på ett utvecklat sätt.
Du resonerar om din sagas budskap på ett välutvecklat sätt.

Sv SvA
Nyskapande av saga och estetiska uttryck

Bra
Mycket bra
Utmärkt
Kombinera saga med estetiskt uttryck
Du kombinerar estetiska uttryck med sagan där de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kombinerar estetiska uttryck med sagan där de olika delarna samspelar på ett fungerande sätt.
Du kombinerar estetiska uttryck med sagan där de olika delarna samspelar på ett väl fungerande sätt.
Nyskapande av saga
Ditt nyskapande av sagan visar nya perspektiv och tolkning av budskap på ett i huvudsak fungerande och nyanserat sätt.
Ditt nyskapande av sagan visar nya perspektiv och tolkning av budskap på ett fungerande och nyanserat sätt.
Ditt nyskapande av sagan visar nya perspektiv och tolkning av budskap på ett väl fungerande och nyanserat sätt.