Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

USA, 9P1 VT 2017

Skapad 2018-01-08 11:14 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Engelska
United States of America, or the USA as it is called, is the world's forth largest country with 50 different states and 318 million people. Let's have a look at life in the USA.

Innehåll

 

• Elevens ska ges möjlighet att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

• Eleven ska diskutera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

• ... undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

 

 

 

 

Samtliga områden är uppbyggda på samma sätt - materialgenomgång och fakta via text, ljud, bild och dialog, samt en egenproduktion i slutet, med redovisning i någon form inför dina klasskamrater. I denna egenproduktion ska du visa att du kan diskuterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper, enligt kunskapskraven. Formen väljer du själv. Sist ligger en utvärdering.

 

Enjoy the wonderful world of English.

 

Week 2
 
Tuesday
 
1.  Watch "Flying over America "
 
2. Read the text "Life in the USA".
3. Translate the text together with the person sitting next to you, orally.
3. Answer the questions, write your answers in pages.
4. Kahoot
 
Friday
 
1. Watch the film 10 Unsual Facts About US Presidents
2. Read the text "Traditions USA", all.
3. Translate the text together with the person sitting next to you, orally.
4. Talk about the text.
5. Write 5 questions and answers, send to showbie.
 
Homework until next week is the text "Life in the USA" and words.
 
 
Week 4
 
Tuesday
 

 

Uppgifter

  • Texter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: