Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2018-01-08 11:45 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi lever i en demokrati. Nu kommer du att få lära dig vad som är utmärkande och vad som är skillnaden mot att leva i en diktatur.

Innehåll

Demokrati

 

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

 

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

4. Arbetssätt


Vi kommer att arbeta med
-vad demokrati betyder
-skillnaden mellan demokrati och diktatur
-hur man håller i ett möte
-vem som bestämmer i Sverige
-hur du kan vara med och påverka
-hur det var förr
-hur många kämpar för demokratin

Vi kommer att diskutera, läsa, svara på instuderingsfrågor och titta på filmer.
Dessa filmer är från UR och heter:
"Klass och demokrati"
"Gör nå´t"
"Hinder mot mänskliga rättigheter"

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Val och demokrati

Är osäker på
Kan med hjälp berätta och förklara
Kan på egen hand berätta/skriva om
Förmågan att förklara ordet demokrati
Förklara ordet diktatur samt skillnaden mellan diktatur och demokrati
Förklara och beskriva ordet majoritet
Vetskap om hur det går till när man röstar i valet
Förklara hur ett möte går till.Vilka uppdrag man kan ha på möten.
Berätta om hur det såg ut förr när det handlar om demokrati och val samt hur det ser ut i dag. Viktiga likheter och skillnader
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: