👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning myter - vt 19

Skapad 2018-01-08 11:50 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Ett av kunskapskraven är att du ska klara av att genomföra en muntlig framställning.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Omöjlig kärlek, ond bråd död, svartsjuka, mystiska skönheter, monster och fantastiska resor. Låter det som en spännande ny film? Det skulle det kunna vara! Dessa ämnen förekommer dock i berättelser redan för flera tusen år sedan. De gamla nordiska myterna och grekernas antika myter behandlar teman som än idag fascinerar och berör oss människor - och som vi aldrig tröttnar på! I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med skapelseberättelser och myter från olika delar av världen. Arbetsområdet pågår under veckorna 2-6.

Innehåll

 

Bedömning

För bedömning se matrisen.

Undervisningens innehåll och uppgifter

INNEHÅLL

Undervisningens innehåll och uppgifter

1. Vi går igenom och läser s.118-121 i läroboken Portal.

2. Vi tittar på olika myter och läser om både de grekiska och nordiska gudarna. 

3. Vi läser Orfeus och Eurydike tillsammans och analyserar dess innehåll.

 

UPPGIFTER

1. Vi kommer att förbereda en muntlig redovisning där du återberättar en myt som du har läst. Detta sker enskilt i halvklass. 

2. Du ska lämna in en skriftlig analys av den myt du har läst. Uppgifter finns i classroom.

3.

  • Du ska kunna återberätta någon av de myter vi sett eller läst (t.ex. Pandoras ask eller Det trojanska kriget).
  • Du ska kunna jämföra myter från olika delar av världen.
  • Du ska kunna förklara varför myter skapade och hur de spreds.
  • Du ska veta vad som kännetecknar gamla myter.
  • Du ska kunna tolka och analysera en berättande text.

 

 

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

myt

mytologi

Matriser

Sv
Bedömning av muntlig presentation

Godtagbart
Bra
Utmärkt
Inledning
Det presenterades inte.
Mycket kortfattad.
Tydligt presenterad
Tydlig och intresseväckande inledning som förklarar vad presentationen kommer att handla om och varför..
Röst
Svag eller pratar snabbt.
Oftast tydlig. Ibland svag röst eller pratar snabbt.
Tydlig men något enformig.
Tydlig och varierat tonläge, för att åhörarna inte ska tappa intresset.
Ögonkontakt
Tittar oftast ner i papper/dator.
Tittar upp ofta.
God kontakt med publiken.
Mycket god kontakt med publiken.
Manus
Läser direkt från manus/dator.
Läser ibland. Berättar för det mesta.
Berättar och har manus som stöd ibland.
Berättar med flyt och kan det mesta utantill.
Språk
Talar kortfattat och har ett torftigt ordförråd.
Använder vardagliga uttryck. Försök till variation.
Har ett varierat ordförråd.
Har ett stort ordförråd som används på ett varierat sätt.
Helhet
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Sv
Tolka & Resonera

E
C
A
Läsa med flyt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.