Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2018-01-08 12:21 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Kemi

I detta arbetsområ veta vad en syra respektive en bas är. Du får också veta vad som händer vid en kemisk reaktion.

Innehåll

Kursplanens syfte

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att

Konkretisering av syfte

Du ska få lära dig:

 • hur man bevarar mat
 • vanliga kemikalier i hemmet och hur de är märkta
 • vad som menas med surt, basiskt och neutralt
 • hur man kan mäta surt och basiskt
 • vad en pH-skala är
 • hur ett ämne kan bli mindre surt
 • om hur naturen blir surare och vad vi gör för att motverka det
 • vad som händer vid en kemisk reaktion
 • att planera, genomföra, utvärdera samt dokumentera laborationer

Arbetssätt / Undervisning

Vi kommer att:

 • Läsa, söka information och svara på frågor från bland annat vår lärobok "Boken om Kemi och fysik".
 • Delta i gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Lära dig begrepp som hör till arbetsområdet såsom kemikalie, koldioxid, syra (surt), bas (basiskt), neutral, pH-värde, pH-skala, indikator, försurning och kemisk reaktion.
 • Genomföra laborationer, där du tränar dig på att skriva laborationsrapport samt använda utrustning på ett säkert sätt.
 • Dokumentera dina laborationer i text och bild.
 • Jämföra dina och andras laborationsresultat samt ge förslag som kan förbättra undersökningen. 

Bedömning / Dokumentation

Jag bedömer din förmåga att:

 • Söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen från olika källor för att skapa egna texter.
 • Samtala om och diskutera enkla frågor som rör kemi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och bemöta åsikter.
 • Använda de begrepp du lärt dig i arbetsområdet.
 • Planera, genomföra och dokumentera enkla undersökningar.
 • Använda utrustning på ett säkert sätt.
 • Jämföra dina och andras resultat samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.

Visa din kunskap - bedömning

Du kommer att få visa vad du kan genom att

 • vara aktiv på lektionerna.
 • lämna in uppgifter
 • vara aktiv när vi laborerar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: