Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi vt 2018

Skapad 2018-01-08 12:39 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Vi lär om vårt land Sverige. Det ska handla om olika naturtyper, naturresurser och om Sveriges namngeografi.
Grundskola 4 Geografi SO (år 1-3)
Du ska få lära dig om Sveriges geografi. Vi ska se närmare på landskap, städer, sjöar, öar och berg, och vi ska använda olika slags kartor för att lära oss om Sverige. Kartor är källor till inspiration och kunskap.

Innehåll

Arbetssätt / metod

Du kommer att få: 

 • Arbeta med Boken om Sverige och med olika former av kartmaterial.
 • Höra på genomgångar och se filmer.
 • Samtala och diskutera i helgrupp och i mindre grupper.
 • Fördjupa dina kunskaper om några landskap som du själv valt.
 • Göra en utflykt i närområdet.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • Dina kunskaper i ett skriftligt förhör.
 • Din text om egenvalda landskap
 • Om du kan arbeta självständigt, ta egna initiativ på lektionerna, och delta aktivt i samtal och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

SO Ge
Sveriges geografi

På väg att nå målen
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förmåga att beskriva samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du kan på ett enkelt sätt berätta och förklara varför människor bor där de gör.
Du kan på ett utförligt sätt berätta och förklara varför människor bor där de gör och hur de kan dra nytta av omgivningen.
Förmåga att använda geografiska begrepp.
Du kan använda några viktiga geografiska ord och begrepp när du berättar och skriver.
Du kan använda de flesta geografiska ord och begrepp du behöver när du berättar och skriver.
Förmåga att undersöka omvärlden med hjälp av kartor och geografiska verktyg.
Du kan använda olika kartor och förstår då kartans färger och symboler. Du kan väderstreck.
Du kan använda många olika slags kartor och förstår kartans färger, symboler och skala. Du kan orientera dig med hjälp av väderstrecken på en karta.
Förmåga att visa grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi och dess läge.
Du kan de viktigaste städerna, de största sjöarna och öarna samt något berg i Sverige. Du kan placera ut dem på en karta.
Du kan många städer, sjöar, öar och berg i Sverige. Du kan placera ut dem på en karta.
Förmåga att visa grundläggande kunskaper om Sveriges namngeografi och dess läge.
Du kan placera ut hälften (minst 12) av Sveriges landskap på en karta.
Du kan placera ut ca tjugo, eller fler, av Sveriges landskap på en karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: