Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demander son chemin

Skapad 2018-01-08 12:42 i Munkegärdeskolan Kungälv
Detta arbetsområde handlar om att kunna ta sig fram i en stad, alltså fråga efter vägen och ge vägbeskrivningar.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Detta arbetsområde handlar om att kunna ta sig fram i en stad, alltså fråga efter vägen och ge vägbeskrivningar.

Innehåll

Dans la ville

Detta avsnitt handlar om att kunna ta sig runt i en stad. Vi kommer att jobba med vad olika platser i en stad heter, beskriva var de ligger och förstå själv hur man tar sig dit.

För att nå målen för detta kapitel krävs att du kan:

  • namnen på några platser i en stad, t ex torg, bio, mataffär
  • fråga efter vägen till en plats
  • ge en vägbeskrivning till en plats
  • förstå en vägbeskrivning.

Uppgifter

  • Possessiva pronomen i franska

Matriser

M2
Moderna språk kunskapskrav

Ej uppnått
E
C
A
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: